Denna artikel är skriven med ensamrätt för SK7BQ.com, länka gärna men kopiera inte och gör inga utdrag tack.

DL2ART har gjort en video med intressant information om amatörradio i Europa men då den är på tyska är det förmodligen få svenska amatörer som kan tillgodogöra sig den. Videon innehåller mycket intressanta uppgifter, därför beslöt jag mig för att göra en sammanfattning på svenska av den viktigaste informationen. Denna typ av information förväntar jag mig att IARU tar fram, men icke, varken aktuell statistik över antalet radioamatörer i olika länder eller statistik av den typ som ges i denna artikel har jag sett från IARU varför den säkert kan vara intressant även för svenska amatörer.

Informationen i videon är hämtad från SSA:s motsvarighet i olika länder som tillfrågats av DL2ART. Den är dock inte fullständig. I vissa fall saknas uppgifter då myndigheterna i vissa länder inte lämnar ut dessa uppgifter och vissa länders IARU-organisationer har inte svarat. Alla lilleputtländer i Europa som Andorra, San Marino, Monaco etc. finns inte med i statistiken. Den får ändå anses representativ då den omfattar de allra flesta av Europas länder.

Hej ! Rapport från Radiomässan i Eskilstuna. 750 deltagare kom till mässan trotts snöyra och halka. Ett välplanerat evenemang, vädret kan ju ingen hjälpa.

ssa am 22 bild 1

Anders SM7GXR i vinterföre

Denna artikel är skriven med ensamrätt för SK7BQ.COM och får inte kopieras, citeras, avbildas eller spridas på något sätt men länka gärna till artikeln.

VK7HH har gjort en gedigen undersökning och samlat in data från olika officiella källor när det gäller antalet licensierade radioamatörer i de största amatörradioländerna i världen. IARU har inte gjort detta sedan i början av 2000-talet och den information från IARU som florerar på Internet är gravt felaktig när vi skriver 2022. Några länder på topplistan överraskar nog de flesta liksom att andra saknas, Italien inte minst. Vår horisont som svenskar är ofta alltför begränsad, likaså kunskapen om folkmängd och andra förhållanden i länder långt bort från oss.

Amatörradions framtid utgör ett ständigt samtalsämne amatörer emellan. Jag tänkte här komma med en sammanfattning av resultatet från två stora undersökningar i två av Europas största amatörradioländer, sett till antalet licensierade, Tyskland där DARC frågat 550 amatörer och Storbritannien där RSGB frågat 1000 amatörer vad de tycker i olika frågor. Det skall sägas att svarsfrekvensen är låg i båda länderna med tanke på antalet medlemmar i respektive organisation. Observera att även icke-medlemmar kunde delta i den tyska undersökningen. Emellertid bör antalet svar ändå ge en ungefärlig bild av vad amatörer i de båda länderna tycker. Jag går igenom de frågor som ställts och vad flest amatörer svarat på de olika frågorna.

De kommentarer och synpunkter som ges i texten är mina egna och återspeglar på intet sätt SK7BQ:s eventuella ställningstagande.

VP2VB c

 VP2VBs QSL, ett av hans QSL såldes på Ebay för cirka 300 SEK, dessa QSL är amatörradiohistoria.

Uppdatering VP2VB

Efter att ha genomfört nästan 18 000 QSO har nu expeditörerna återvänt i absolut sista minuten från Brittiska Jungfruöarna.

Expeditionen träffade två av de lokala amatörerna i ögruppen: Kenneth, VP2VK och George, VP2VQ. Av nästan 300 invånare på ön Anegada identifierade sig expeditionens värd av misstag som en 86-årig VP2VK. När ett av gruppens nätaggregat gick sönder hittade de ett hos VP2VK, rostigt och inte använt på decennier men det levererade ändå rätt spänning. I hans garage låg en helt ny 3 el yagi.

I Tortola träffade gruppen George, VP2VQ, som arbetade hårt för att bygga om sitt hus och sin stora station som båda förstördes 2017 av orkanen Irma. George håller på att återhämta sig från en operation och har redan fått upp en vertikalantenn för kortvåg.

Hemresan var spektakulär och gruppmedlemmarna höll på att bli fast på Puerto Rico pga. USA:s skärpta inreseregler med anledning av Coronaviruset. Visumen hade dragits in men med hjälp av kontakter på hög amerikansk nivå kunde de fortsätta till New York och sina anslutningar hem till Europa. De finska deltagarna kom med Finnairs sista flygning innan det finska luftrummet stängdes.

Expeditionen bestod av två personer och fyra operatörer som var QRV i fem dagar. De fokuserade på lågbanden med 1837 QSO på 160 m och 3157 QSO på 80 m. Siktet var inställt på Asien och Europa där efterfrågan på ögruppen var störst.

Själv lyckades jag köra expeditionen på 160, 80, 30, 20,17, 15 och 12 m, totalt 8 bandslotar och hamnade på delad 10:e plats i USA med det resultatet. De hade problem att få FT8 att fungera och jag lyckades inte få något QSO på FT8 med dem men körde dem på SSB och CW. De var inte QRV på RTTY.

Gert, AA7G (SM5LWC)

 

Tisdagen 10 mars 2020 kommer en internationell grupp att segla till de Brittiska Jungfruöarna och aktivera VP2VB under 6 dagar med fokus på lågbanden med två stationer.

Expeditionen består av KO8SCA, Adrian; OH2BH, Martti; OH2GEK, Niko; och VE7NY, Sandro. QSL via OH2BH.

2019 var ett besvärligt år vågutbredningsmässigt på kortvåg. Olika källor tvistar om huruvida vi nått solfläcksminimum eller ej men alla är ense om att om vi inte passerat det är vi i alla fall nära.

P29KWDet påverkar naturligtvis konditionerna på kortvåg också och vad som är möjligt att köra på de olika banden. Under 2019 var endast två av de 20 mest eftertraktade DXCC-entiteterna aktiva. Dessa båda expeditioner var dessutom båda enmansexpeditioner så de som lyckades köra dem var ytterst få. Cirka 283 av de 340 DXCC-entiteterna var aktiva under 2019, fem färre än 2018. Antalet entiteter som varit aktiva under ett år har konstant legat kring 280 de senaste tio åren. Under 2019 förekom minst ett dussin större DX-peditioner men den kanske mest efterlängtade till Bouvetön kunde inte landstiga och de fick återvända utan att ha aktiverat ön.

 

{modal url="images/sk7bq/P29KW.jpg"}Större bild{/modal}

Distrikt sju-mötet på Öland, i Algutsrum lördagen den 15 Juni.

En försiktig uppskattning ger att vi var 30-40 deltagare som cirkulerade och minglade som det brukas. Det såldes en del prylar, kepsarna som broderades med anropssignal och namn fick en strykande åtgång. Så även korv i bröd och fika.

Distrikt-förhandlingarna hölls enligt plan, mer om detta på SSA:s hemsida.

Föreningen AMPRNet Sverige ansvarade för en av programpunkterna, ett föredrag och visning av en del nätverksutrustning stod på programmet. Björn SA0BXI och Håkan SM7FLD höll i denna programpunkt.

Kända ansikten från klubben: Ewe SM7BHM med XYL, Leif SM7NCI och Håkan SM7FLD med Karin SA7FMD.

 

OLA HUS

Huset i Algutsrum där Distrikt sju-mötet hölls

Det klagas tydligen en hel del i runt om i SM över att det kommer få QSL via byrån och att det tar lång tid. Jag tänkte därför bredda perspektivet och berätta om hur det fungerar från USA-horisont samt uppdatera de flesta om hur det går till i DX-jakten nuförtiden. Jag tror att många svenska amatörer är dåligt informerade om de alternativ som numera finns till QSL via byrån och varför byråkorten avtagit i volym så kraftigt på senare år. Det är nog delvis orsaken till det missnöje som verkar breda ut sig över för få kort via byrån och för långt mellan gångerna.

AA7G

QSL-hanteringen i USA sköts distriktsvis och det mest folkrika distriktet W4 har två QSL-byråer uppdelade efter prefix inom distriktet. Det finns hela 25 000 amatörer i Florida med General Class eller högre som kan antas vara aktiva med att skicka QSL, runt dubbelt så många som i Sverige alltså. W4 har delat upp QSL-byrån i två byråer, en för prefix med en bokstav som K4, N4 och W4 samt en för prefix med två bokstäver som AA4, KX4, WA4 osv. Tänk på det när du sorterar QSL till byrån! Alla övriga distrikt i USA har bara en byrå och QSL-kort till dem skall inte särskiljas som W4-korten.

 

 

 

{modal url="images/AA7G.jpg"}Större bild{/modal}

Se filmklipp från hemma hos SM7ALI Tage när han tilldelas hedersdiplom. Tage är 98 år och aktiv på banden dagligen.

tage

 Länk till filmen på SSA's hemsida