2019 var ett besvärligt år vågutbredningsmässigt på kortvåg. Olika källor tvistar om huruvida vi nått solfläcksminimum eller ej men alla är ense om att om vi inte passerat det är vi i alla fall nära.

P29KWDet påverkar naturligtvis konditionerna på kortvåg också och vad som är möjligt att köra på de olika banden. Under 2019 var endast två av de 20 mest eftertraktade DXCC-entiteterna aktiva. Dessa båda expeditioner var dessutom båda enmansexpeditioner så de som lyckades köra dem var ytterst få. Cirka 283 av de 340 DXCC-entiteterna var aktiva under 2019, fem färre än 2018. Antalet entiteter som varit aktiva under ett år har konstant legat kring 280 de senaste tio åren. Under 2019 förekom minst ett dussin större DX-peditioner men den kanske mest efterlängtade till Bouvetön kunde inte landstiga och de fick återvända utan att ha aktiverat ön.

 

{modal url="images/sk7bq/P29KW.jpg"}Större bild{/modal}

 

De cirka 60 DXCC-entiteter som inte aktiveras har alla några gemensamma nämnare som förklarar varför ingen åker dit. För amerikanska entiteter som Wake Island, Johnston Island, Navassa etc. handlar det i regel om att öarna är ett naturreservat eller nationalpark med mycket strikta landstigningsregler som kontrolleras av nationella myndigheter. Ett par öar är före detta militärbaser där man destruerat kemiskt avfall bland annat och endast militär personal får landstiga. Många andra öar som tillhör Australien, Nya Zeeland och andra nationer är också de nationalparker med i princip landstigningsförbud. Andra öar som Spratly, Pratas med flera är militärt känsliga och ligger i konfliktområden. En del öar är forskningsbaser som på grund av kärvare tider inte längre bemannas året runt eller under längre tid som Kerguelen, Amsterdam & St. Paul med flera. Trindade & Martim Vaz samt Willis Island är meteorologiska stationer som inte kan understödja en stor expedition och bara har ett fåtal personer på plats. Några få som Swains Island är privatägda öar med begränsad möjlighet att landstiga. Swains kommer att aktiveras om ett par månader så håll utkik i bulletiner och på DX-cluster. Ytterligare några entiteter pågår det krig i som Somalia och Jemen.

T2AR 2019 frontI nuläget är det realistiskt att kanske kunna komma upp i cirka 290 av de 340 entiteterna på DXCC-listan. Sedan är det bara att vänta tills omvärldsläget medger expeditioner till Pratas, Spratly, Jemen etc. Några sällsynta entiteter är på gång under 2020 så håll dig informerad genom bulletiner och information på nätet.

Under 2019 kördes färre QSO på SSB och CW på kortvåg än tidigare. FT8 och FT4 har i princip helt tagit över i dessa tider med dåliga condx. Club Log som för statistik på inskickade loggar med otroliga 623 miljoner loggade QSO är en säker statistikkälla. De säger att 80 % av alla QSO på kortvågsbanden nu sker med något av trafiksätten FT8 eller FT4. Detta märks utanför CW-, RTTY- och SSB-tester då en febril aktivitet råder på FT4 och FT8-frekvenserna men det är betydligt tystare på CW och SSB-frekvenserna.

Kostnaderna för DX-peditioner till rara DXCC har rusat i höjden och expeditionsdeltagare förväntas tillsammans stå för cirka 50 % av de totala kostnaderna medan expeditionerna förväntar sig få in resten genom donationer och sponsorer. Sexsiffriga belopp i svenska kronor för att få delta på en expedition är inte ovanligt.

Många expeditioner utsätter sig för stora risker både medicinska och säkerhetsmässiga. VP6R-expeditionen råkade ut för kraftiga regn och lervälling. Dessutom blev en expeditionsdeltagare allvarligt sjuk. På andra expeditioner stals antenner och utrustning, en expedition till Somalia behövde en bepansrad bil etc. Det finns en anledning till att flera DXCC-entiteter är hett eftertraktade. Tänk på dessa strapatser innan du klagar på att expeditionerna är för dåligt aktiva på vissa band etc. i ditt trygga radiorum.

En del expeditioner besöker nationalparker och naturreservat med extremt hårda tillträdesregler, en sådan expedition var nyligen avslutade TI9A på Cocos Island. Hela ön är en nationalpark och tillstånd ges helt enkelt inte för mer än sju dagars vistelse. DX-cluster och olika fora har varit fulla av klagomål på expeditionen, speciellt det meningslösa i att den bara varade i sju dagar. Ta reda på fakta innan du klagar! Återigen, det finns alltid en anledning till att en DXCC-entitet är efterfrågad av många. Förklaringen är inte alltid den du tror.

FT8 skulle jag vilja kalla den största innovationen sedan SSB. Så gott som alla DX-peditioner under 2019 körde FT8 på grund av de dåliga konditionerna. Speciellt varianten Fox/Hound gör det möjligt för en DX-pedition att avverka ett stort antal QSO per tidsenhet. Expeditionen kan dedicera ett antal ”slots” där de svarar ropande stationer som ofta ligger cirka 1000 – 2000 Hz högre i frekvens. De stationer som är svagast premieras av programmets algoritmer så kör inte med för hög effekt när condx är goda, då blir du straffad. Observera att Fox/Hound varianten av FT8 körs på andra frekvenser än de vanliga för FT8. Ofta annonserar expeditionerna dessa frekvenser i förväg. Du måste ställa in F/H-läget i WSJT-X eller något av de andra programmen som finns, se respektive programs manual.

Året som gick – band för band

160 m – här dominerar FT8 totalt, utan FT8 kan du glömma DXCC även om du som jag har tillgång till riktigt stora antenner. CW förekom främst nära 1800 kHz upp till cirka 1830 kHz. SSB hörs nästan aldrig utom på 160 m SSB-tester. 160 m är precis som 80 m ett utpräglat vinterband.

80 m – var ett av de bästa banden under det gångna året med stor aktivitet på 3573 kHz FT8 men även på CW. Dagligen hörs ett antal SM-stationer tidig morgon svensk tid på USA:s östkust. 80 m är dock som alltid ett utpräglat vinterband, sommartid finns inte mycket att hämta på bandet.

40 m – var det bästa bandet för DX, speciellt nattetid på CW. Det är också hög aktivitet på FT8 kring 7074 kHz. Kör du SSB tänk på att USA-stationer inte får köra SSB lägre än 7125 kHz men eftersom det är LSB som gäller på 40 m så skall du inte ställa in din VFO på lägre frekvens än 7128 kHz om du vill köra USA-stationer.

30 m – detta bands popularitet har ökat bland DX-peditioner, här finns finfina DX att hämta. Likaså är aktiviteten på 10.136 MHz FT8 hög. Bandet kan vara öppet stora delar av dygnet vintertid. USA-stationer får köra med lite högre effekt än i SM, 200 W output.

20 m – har alltid varit DX-bandet #1 och 2019 var inget undantag trots dåliga konditioner. SSB-aktiviteten var hög på 20 m så kör du primärt SSB är 20 m bandet du skall satsa på. 20 m är öppet främst under dygnets ljusa timmar under rådande konditioner men på de höga latituder som Sverige ligger på är SM-stationer missgynnande. Många öppningar till Nordamerika nådde bara till Sydeuropa, i regel: CT, EA, SV, I. Öppningar från USA:s västkust till Europa nådde i regel också bara Sydeuropa liksom från Stilla Havet med få undantag. Det krävs betydligt bättre konditioner för att 20 m skall öppna på riktigt långa distanser under längre tid.

17 m – är ofta öppet samtidigt som 20 m och ett bra alternativ för den som jagar DX. Trängseln är mindre på 17 m än på 20 m. Aktiviteten kring 18.100 MHz FT8 är också hög.

15 m, 12 m och 10 m hade endast sporadiska öppningar under sommarhalvåret men ett QSO med JA och ett med HL blev det för min del på FT8 på 10 m. Under rådande konditioner är det i princip lönlöst att försöka få QSO på annat än FT8 på dessa band med undantag för maj – september ungefär då sporadiskt E kan visa sig på 12m och 10 m. Ett par sådana öppningar på 12 m och 10 m i september från NA nådde som längst DL och SP men inte Skandinavien. De DX-peditioner som var QRV på dessa band under 2019 körde alla endast ett fåtal QSO på 12 m och 10 m, ofta i samband med sporadiskt E och nästan uteslutande på FT8.

Go FT8!

Under 2019 körde undertecknad 212 DXCC-entiteter på FT8 men bara 74 på SSB och 94 på CW. Då skall sägas att jag är endast fokuserad på nya DXCC-entiteter antingen totalt nya eller nya på ett band och jag kör sällan tester. Det går alltså att med lätthet köra ihop till ett DXCC även under rådande CONDX men det krävs bra antenner, slutsteg och definitivt FT8.

73 es GD DX de AA7G, Gert