SvxLinkLogo  SvxLink är ett sätt att få nytt liv i vår analoga repeater!

I Sverige finns det ett stort antal analoga repeatrar som har sina rötter i 70/80-talet. Många av dessa lever vidare än i dag men är sorgligt underutnyttjade, vissa används knappast alls.Tekniken som dessa repeatrar bygger på är dock välbeprövad och fungerar i de flesta fall alldeles utmärkt ur teknisk synpunkt.

Vår förening har en tradition att driva repeatrar:

Vår första repeater, SK7RRZ, såg dagens ljus 1984 och den tjänstgjorde under många år.

Den nuvarande analoga repeatern kom i gång under 2015 på repeatersajten i Skepparslöv där den ersatte den dåvarande repeatern i Kristianstads vattentorn som då togs ur drift eftersom den hade tjänat ut.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, det har tillkommit digitala repeatrar. Föreningen driver även en sådan DMR-repeater. Även denna är lokaliserad i Skepparslöv. Många användare drar sig dock för att gå in i den digitala repeatervärlden. Det innebär dels en kostnad för att skaffa ny utrustning och dels en inlärningströskel.

Här kommer SvxLink (uttalas 'svixlink') in i bilden!

Detta koncept innebär att vi ger vår analoga repeater SK7BQ-R helt nya möjligheter!

 • Användarna behöver inte skaffa ny utrustning. En vanlig analog radio duger gott!
 • Det behövs ingen egentlig inlärning eftersom repeatern kan användas som den har gjort tidigare av dem som så önskar.
 • Ett CQ som hörs på vår repeater besvaras som vanligt genom att bara trycka in PTT:n och svara, även om anropet kommer från en annan uppkopplad repeater. Enkelt!
 • Nytt är: Att med SvxLink koppla upp trafikvägar vilket innebär att vi kan länka samman vår repeater med andra SvxLink-anslutna repeatrar för att få till QSO när parterna inte kan nå samma repeater. Annat exempel: Koppla upp vår repeater för att lyssna på SM7-bullen.
 • De flesta SvxLink-anslutna repeatrarna lyssnar/monitorerar som standard:
  • TG240 – den nationella talgruppen
  • TG2407 – Den regionala talgruppen (SM7 för vår del)
  • TG24075 – Skåne-klustret, en gemensam talgrupp för de skånska anslutna repeatrarna
  • TG240777 – Repeaterns lokala talgrupp
  • Echolink, systemet hanterar även det. Koppla upp dig från din mobil!