P1010430 wDetta år blev det ingen Bockebodaträff. Vi tog helt enkelt en paus för att samla krafter till nästa år! Att arrangera en träff är ett mycket resurskrävande arbete som kräver många medverkande.