Visst är det häftigt, SK7BQ dominerar TOTALT användningen av SvxLink i Sverige!

 

Skärmbild från 2022 12 22 08 57 26

Nåja, som med all statistik måste den sättas in i sitt sammanhang. Bilden visar användningen fram till klockan 09:00 och kartan kommer förmodligen att ritas om under dygnet. Men visst ser det bra ut, eller hur?

Vill du se hur det ser ut i nuläget går du in på SvxPortalen och tittar under Statistik

 

SvxLinkKassören hälsar att nu har vi fått finansieringen av SvxLink-projektet på plats! Vi vill rikta ett STORT  TACK till alla er som har bidragit till att göra detta möjligt.

Repeatern är sedan en tid åter på sin plats i Skepparslöv och har efter en del finjusteringar nu uppnått sin förväntade prestanda och ljudkvalitet. Vi märker redan nu att användningen har ökat markant. Anmärkningsvärt är att Echolink-modulen har även den kommit till nytta, många är nyfikna och kopplar upp sig det hållet, kanske bara för att prova, och det är helt i sin ordning. En annan användning vi har av Echolink är att vi kopplar upp vår repeater till Olofströmsrepeatern SK7RGM den vägen för att lyssna och checka in på SSA-bulletinen på söndagsmorgnarna. Detta gäller tills även SK7RGM är ansluten till SvxLink.

Vi kommer att göra en genomgång av SvxLink-funktionerna på en kommande klubbträff och då blir det tillfälle att fråga och diskutera ämnet.

För den som önskar bidra till finansieringen av ett nytt elverk står denna insamling fortfarande öppen

 

 

 

 

Nu har vi satt Skåne på kartan, iaf när det gäller SvxLink! (uppdaterad 220415)

Som ett resultat av arbetet med att få klubbens 2m-repeater uppkopplad till det nationella nätverket SvxLink är nu den första etappen avklarad. Nu finns det en s.k. simplexnod, en enfrekvensrepeater, i gång. Den står hemma hos Håkan SM7FLD. Täckning med handapparat är lokalt över Everöd med omgivning men med SvxLink når den ut över hela Sverige! – Läs mer på vårt forum!

. QRG 145.2375 MHz och subton 79.7 Hz – Välkommen att testa när du är i Everöd!

 

sm7fld map

Premiär-QSO kördes med SM6JRG och SM6OOC med perfekt ljudkvalitet!

Uppdaterad 2023-01-10 av Webmaster

Repeater SK7BQ-R på RV59 ansluten till SvxLink, ett nationellt nätverk som förbinder analoga repeatrar.

 

Repeater SK7BQ-R Yaesu DR-1x

 QTH: Skepparslöv JO76aa
 Frekvens: 145.7375 -600 kHz skift
 Sändare: RF power output 50/20/5 W
Modulation type F1D, F2D, F3E Variable Reactance Modulation
F7W 4FSK (C4FM)
Spurious emission At least 60 dB below
 Mottagare: Circuit type Double conversion super-heterodyne
Intermediate frequencies 1st: 47.25 MHz, 2nd: 450 kHz
Receiver sensitivity
0.3 .V (Digital 2 m/70 cm) BER 1%
0.2 .V (FM 2 m/70 cm) 12dB SINARD
Adjacent Channel Selectivity Better than 65 dB TYP (20 kHz offset)
Selectivity FM 12 kHz/35 kHz (-6 dB/-60 dB)
Intermodulation Better than 65 dB TYP (20 /40 kHz offset)
Audio output 4 W (4ohm., THD 10%, 13.8 V; internal speaker)
 Antenn:  Diamond X300
 Antennhöjd:  ~50m AGL
 Mod: Analog FM-trafik / SvxLink
 Subton Rx: 79.7 Hz för att öppna
 Subton Tx: 79.7 Hz för ton-squelsch
 Öppning: Subton 79.7 Hz DTMF7 eller 1750 Hz
 Echolink: SK7BQ-R eller nodnummer 935163
SvxLink: TG 240777 (standard TG) Passar TG 240, 2407,24075
 Logik: SA2BLV Rel 3.1 Raspberry Pi Model 3B

 

 

Genvägar:

Repeaterfunktion

Lokalt QSO

Grundfakta

Lokala kommandon för repeatern

SvxLink på repeatern för extern kommunikation

Mer om SvxLink

Sista raden

 

Repeaterfunktion

Öppning av repeatern med subton 79,7 Hz alternativt: 1750 Hz eller DTMF 7.

  • Repeatern öppnar och kvitterar med en "dutt" när insignalen faller.
  • Medan repeatern väntar på att koppla ner hörs ett ljud "dill-ill" och då går det fortfarande att göra ett lokalt anrop eller svara på en aktiv talgrupp.
  • Efter "da-o" stänger TX och repeatern återgår till passning.

 

Lokalt QSO

Lokala QSO:n fungerar som tidigare: Tryck PTT och prata.

Pratet går enbart ut på den egna repeatern och dess talgrupp (240777) om den var inaktiv vid anropet, d.v.s. som en traditionell repeater.

Anm. Om en extern talgrupp är aktiv vid tillfället, går pratet även till den talgruppen – och de SvxLink-repeatrar som  passar den talgruppen kommer även de att sända ut det.

 

Grundfakta

  • Du kan alltid direkt besvara ett anrop från såväl lokal trafik som inkommande extern trafik på talgrupp eller inkommande trafik från Echolink.
  • En sak i taget: Den analoga repeatern kan endast aktivera en funktion /samtal/talgrupp åt gången. När repeatern är upptagen med något är det för stunden aktuella samtalet eller den aktiva modulen som "har / äger" repeatern. Inte förrän en modul avslutats eller repeatern stänger, är den ledig att återgå till passning.
  • Kommandon (DTMF) från en användare kan endast användas på den lokala repeatern, inte till andra repeatrar i nätverket.


Detta räcker för att använda repeatern. – Vill du veta mer, fortsätt att läsa!

SvxLinkLogo  SvxLink är ett sätt att få nytt liv i vår analoga repeater!

I Sverige finns det ett stort antal analoga repeatrar som har sina rötter i 70/80-talet. Många av dessa lever vidare än i dag men är sorgligt underutnyttjade, vissa används knappast alls.Tekniken som dessa repeatrar bygger på är dock välbeprövad och fungerar i de flesta fall alldeles utmärkt ur teknisk synpunkt.

Vår förening har en tradition att driva repeatrar:

Vår första repeater, SK7RRZ, såg dagens ljus 1984 och den tjänstgjorde under många år.

Den nuvarande analoga repeatern kom i gång under 2015 på repeatersajten i Skepparslöv där den ersatte den dåvarande repeatern i Kristianstads vattentorn som då togs ur drift eftersom den hade tjänat ut.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, det har tillkommit digitala repeatrar. Föreningen driver även en sådan DMR-repeater. Även denna är lokaliserad i Skepparslöv. Många användare drar sig dock för att gå in i den digitala repeatervärlden. Det innebär dels en kostnad för att skaffa ny utrustning och dels en inlärningströskel.