SvxLinkKassören hälsar att nu har vi fått finansieringen av SvxLink-projektet på plats! Vi vill rikta ett STORT  TACK till alla er som har bidragit till att göra detta möjligt.

Repeatern är sedan en tid åter på sin plats i Skepparslöv och har efter en del finjusteringar nu uppnått sin förväntade prestanda och ljudkvalitet. Vi märker redan nu att användningen har ökat markant. Anmärkningsvärt är att Echolink-modulen har även den kommit till nytta, många är nyfikna och kopplar upp sig det hållet, kanske bara för att prova, och det är helt i sin ordning. En annan användning vi har av Echolink är att vi kopplar upp vår repeater till Olofströmsrepeatern SK7RGM den vägen för att lyssna och checka in på SSA-bulletinen på söndagsmorgnarna. Detta gäller tills även SK7RGM är ansluten till SvxLink.

Vi kommer att göra en genomgång av SvxLink-funktionerna på en kommande klubbträff och då blir det tillfälle att fråga och diskutera ämnet.

För den som önskar bidra till finansieringen av ett nytt elverk står denna insamling fortfarande öppen