Filter

Amatörradio i USA - skillnader och likheter gentemot Sverige

Detta är första artikeln i en

...

Amerikanska licensklasser

I denna del av artikelserien skall vi titta på de licenskasser som finns

...

Amatörradio i USA - sista delen

I denna sista del av artikelserien om amatörradio i USA skall vi titta

...

Lördagen den 24/9 har Västra Blekinge SändarAmatörer fått uppdraget att arrangera radio- och

...

c4 raddningstjanstLördagen den 14 september medverkar klubben på Räddningstjänsten i Kristianstad där man håller

...

Sida 1 av 3