Så var det åter dags för ett medlemsmöte, vi träffades i vårt virtuella mötesrum på nätet. Denna gång blev vi 11 deltagare.

Under programpunkten "varvet runt" fick vi bl.a. höra Jan sm7dox berätta om hur han aktiverat sig på ännu ett SOTA, denna gång blev det en ny plats i Småland. Ewe sm7bhm berättade om den kommande field day'n på Fjälkinge backe. Håkan sm7fld hade att berätta om ett nytt filter som ska utvärderas och sättas på plats i klubbens repeater. Gert AA7G (sm5lwc) kunde berätta om en kommande aktivitet DXCC vilket han har skrivit en artikel om på vår hemsida. Willi sa7tow kunde berätta om diplomjakt där han strävar mot gulddiplom.

Vi väntar med spänning på att fler medlemmar ska engagera sig i verksamheten, t.ex. genom att logga in på medlemssidorna, skicka in material som kan publiceras etc. Här vill vi passa på att tacka Gert sm5lwc som är ett lysande undantag, vi ser fram mot dina kommande artiklar Gert!

 

Webmaster

 

Även kvällens möte lockade många deltagare. Vi  blev 17 deltagare som träffades på detta nya sätt över Internet. Vi kan konstatera att vi har fått ett antal efterföljare, det blir alltmer populärt att träffas på detta sätt att döma av skriverierna i olika publikationer.

Håkan SM7FLD var möteskoordinator även denna gång. Efter en kort inledning där deltagarna "räknades in", gick ordet över till vår ordförande, Ewe SM7BHM.

Ewe Pratade om möjligheten att köra alla Europas länder, detta är enligt honom fullt möjligt med en enkel trådantenn och 100 Watts uteffekt på HF-banden. De första 25-30 länderna går ganska fort att få till men sedan blir det allt motigare. En utmaning som flera av mötesdeltagarna blev intresserade av. Listan över länderna finns nu på medlemssidan där du som medlem kan ladda ner den. 2020-04-21 Listan är uppdaterad!

Ewe efterlyste återkoppling från medlemmarna angående kommande aktiviteter, han betonade att det går inte att göra en "enmans-show" utan vi måste arbeta som ett team där vi medlemmar kommer med förslag på klubbaktiviteter som föredrag, field day's, studiebesök och annat som hör vår hobby till.

20200415 medl mote klipp

{modal url="images/20200415_medl_mote_klipp.PNG"}Kvällens moderator, Håkan SM7FLD{/modal}

 

Det pratades HF-antenn, den klassiska G5RV:n dryftades, Jan Åke SM7XGG berättade om sina framgångsrika kontakter på HF-banden med denna antenntyp. Han har kört många länder från sitt sommarQTH på Öland med denna antenn

Åke SM7KAB betonade vikten av att matningskabeln ska hänga absolut vertikalt för att antennen ska fungera som avsett. Även Gert SM5LWC utvecklade sina tankar kring G5RV:n där han betonade valet av den översta delen av matarledningen som han förordar ska vara av typen "öppen stege" som förstahands val för att få en såväl mekaniskt som elektriskt stabil funktion.

Mötet avrundades med att samtliga medverkande i tur och ordning fick ordet för att berätta om sina erfarenheter och kommade aktiviteter. Som sig bör fick ordföranden Ewe sista ordet för kvällen och de använde han till att tacka kvällens deltagare för visat intresse och att han ser fram mot nästa möte vilket även det kommer att hållas över internet.

 

Medlemsmötet som hölls var ett lite annorlunda sådant. Det blev inte ett fysiskt möte i klubblokalen  utan istället träffades vi i det virtuella mötesrummet på nätet. Vi blev ungefär 20 deltagare som samlades där.

Mötesrummet öppnade femton minuter före utsatt tid och då var redan flera deltagare klara att träffas. Efter lite "uppsnack" gick mötet i gång och det inleddes med ett upprop som Håkan SM7FLD höll i. Håkan var f.ö. kvällens moderator.

Det drar sig mot jul, och SK7BQ julbord.

Vi äter julbord, ordn. pris 249:- klubben sponsrar du betalar 175:-
Ingen dricka ingår i priset, du väljer själv vad du vill dricka och betalar på plats.

Styrelsen SK7BQ

SK7BQ avhåller årsmöte

Klubblokalen Fäladsgatan 6B Kristianstad onsdagen 21-feb 2018 19.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

God Fortsättning på det nya året, nu är det dags igen meeting på SK7BQ
10-jan 19.00 Fäladsgatan 6
 
Kvällens värd Tobias SM7XGF

Det traditionsenliga julbordet på SK7BQ hålls den 13 december klockan 19:00

Platsen är som vanligt i klubblokalen.

Som medlem betalar du 150:- plus 25:- om du önskar ål till. Vatten, läsk, julmust, lättöl ingår. Anmälan till Ewe SM7BHM  senast den 1 december!

julbord_17.PNG

SK7BQ avslutade verksamhetsåret med det traditionella julbordet, som tidigare år komponerat och tillagat av Gustav SA7CHG. Ett femtonal medlemmar lät sig väl smaka.

Styrelsen tackar alla medlemmar och övriga som på något sätt stöttat vår verksamhet under 2017.
Vi ses på det nya året, med nya friska tag. GOD JUL o GOTT NYTT ÅR 2018
Styrelsen SK7BQ
gm. Ewe SM7BHM ordf.

Kristianstads Radioamatörer har ännu en gång fått en stor gåva, styrelsen kan därför erbjuda våra medlemmar att delta i en auktion som hålls på kommande medlemsmöte onsdagen den 1/11 2017. Intäkterna från auktionen kommer att användas i föreningens verksamhet.

Förteckningen och bilderna nedan, visar vad som kommer att auktioneras ut, välkomna!

737.jpg