Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Så var det åter dags för ett medlemsmöte, vi träffades i vårt virtuella mötesrum på nätet. Denna gång blev vi 11 deltagare.

Under programpunkten "varvet runt" fick vi bl.a. höra Jan sm7dox berätta om hur han aktiverat sig på ännu ett SOTA, denna gång blev det en ny plats i Småland. Ewe sm7bhm berättade om den kommande field day'n på Fjälkinge backe. Håkan sm7fld hade att berätta om ett nytt filter som ska utvärderas och sättas på plats i klubbens repeater. Gert AA7G (sm5lwc) kunde berätta om en kommande aktivitet DXCC vilket han har skrivit en artikel om på vår hemsida. Willi sa7tow kunde berätta om diplomjakt där han strävar mot gulddiplom.

Vi väntar med spänning på att fler medlemmar ska engagera sig i verksamheten, t.ex. genom att logga in på medlemssidorna, skicka in material som kan publiceras etc. Här vill vi passa på att tacka Gert sm5lwc som är ett lysande undantag, vi ser fram mot dina kommande artiklar Gert!

 

Webmaster