Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Så var ytterligare ett medlemsmöte avklarat. Även detta möte hölls i vår alternativa klubblokal, d.v.s. över Internet i form av ett Jitsi Meet. Vi blev tio deltagare som träffades och tekniken var på vår sida med bra bild och ljudkvalitet.

Efter en inledning av Ewe SM7BHM ventilerades frågan om hur vi ska möta framtiden, bl.a. när det gäller föreningens allt för dåligt utnyttjade klubblokal. Vi pratade om altenativa lösningar, frågan lär komma upp på dagordningen igen.

Gert SM5LWC har av egna medel finansierat en iGate som gör det möjligt att ansluta vår APRS-nod till Internet vilket gör den oberoende av att ”prata” med andra noder för att datan från vår nod ska synas i den stora världen via https://aprs.fi

Därefter blev det Håkan SM7FLD:s tur att berätta om AMPRNet och hur vi kan använda oss av denna möjlighet för att hålla oss och samhället i övrigt uppkopplade när de normala trafikvägarna slutat att fungera.

Som vanligt blev det lite ”eftersnack” efter att det formella mötet avslutades. En liten kul möjlighet att prata om allt möjligt. B.l.a. pratade Bengt SM7FFI om Echolink och hur den är uppsatt för att kunna koppla upp användare som inte kan nå SK7RGM på direkt-väg. Det går utmärkt att koppla upp sig mha dator, mobil eller läsplatta. Ett utmärkt sätt för att t.ex. checka in på SSA-bulletinen som går över SK7RGM på söndagar kl. 10.00.

Vid tangentbordet

Håkan SM7FLD