Bilder på filtret som användes till vår gamla repeater i vattentornet i Kristianstad

filter 1

Filter 1

filter 2

Filter 2

filter 3

Filter 3

 

filter 4

Filter 4

filter 5

Filter 5

filter 6

 

Filter 6

filter 7

Filter 7