I aprilnumret 2022 av QTC finns en artikel om QSL-tryckningstjänsten för medlemmar i SSA från tyska DARC  https://qslshop.de/ . Det finns en konkurrerande tjänst från spanska URE som heter QDURE https://qsl.ure.es/en/mi-cuenta/ och därför kan det vara intressant att jämföra de båda.

Jag vill omedelbart säga att jag inte har någon erfarenhet av DARC:s tjänst då jag valt att stå utanför SSA och inte är medlem i DARC men är medlem i både ARRL och RSGB och mina byråkort går via min USA-signal, AA7G. Uppgifterna om DARC:s tjänst i denna artikel baserar sig helt på artikeln i QTC varför vissa uppgifter, som till exempel om moms är inkluderat i DARC:s priser eller ej, saknas då de tyvärr saknas i QTC-artikeln.

Uppladdning till webbsajterna i ADIF-format

Observera att båda tjänsterna tillhandahåller elektronisk uppladdning av din logg i ADIF-format för de QSL som skall tryckas. ADIF är en internationell standard för loggfiler, i huvudsak använd vid export av loggdata från loggprogram. Stödjer ditt loggprogram ADIF, vilket i princip alla loggprogram gör, så kan du exportera hela eller valda delar av din logg i ADIF-format. Observera att ADIF-standarden är ytterst omfattande, allt du kan tänka dig kommer med i exportfilen så bekymra dig inte över att noteringar, lokator, kommentarer etc. inte kommer med. Sedan är det en annan sak hur loggprogram och i detta fall QSL-tryckare hanterar fälten som exporteras, det kan skilja sig åt men jag vill påstå att hart när all information från din logg kommer med i ADIF-filen.

Skillnader i antalet QSO per QSL mellan tjänsterna – fler QSO per QSL ger färre QSL

När det gäller antal QSO per QSL-kort så har båda tjänsterna inbyggd logik för att utifrån uppladdade QSO gruppera ihop QSO med samma station på samma QSL. Lägg dock märke till begränsningarna i antalet QSO per QSL för DARC:s del. Är du storfräsare och kör DX-peditioner på alla band och moder kan detta vara en klar nackdel som talar för QDURE om du dessutom vill ha kommentarer på dina QSL. QDURE har inte denna begränsning, det får alltid plats sex QSO per QSL.

Endast byråkort och det går inte att beställa blanka QSL-kort

Att notera är också att båda tjänsterna endast tillhandahåller tryckning av byråkort. Det går inte att beställa blanka kort för egen påskrift. DARC har dock en konventionell QSL-tryckningstjänst med pappers-QSL som levereras hem till dig men den behandlas inte i denna artikel. Vitsen med tjänsterna är att du skall slippa skriva med kulspetspenna på hundratals eller i värsta fall tusentals QSL, all information du vill ha med på dina utgående QSL trycks direkt på korten. Detta är givetvis oerhört tidsbesparande och helt i linje med dagens teknik, välkommen till 2020-talet! Och ja, denna typ av QSL gäller för alla kända diplom inklusive DXCC och IOTA. Tryckt information ger ökad säkerhet mot bedrägerier som att sätta en punkt mellan 1 och 8 i 18 MHz till exempel, sådant fusk förekommer tyvärr.

QDURE ger rabatt till medlemmar av valfri IARU-organisation – inte enbart SSA- och DARC-medlemmar

En väsentlig skillnad mellan tjänsterna är att DARC endast erbjuder tjänsten inklusive rabatterat pris till DARC- och SSA-medlemmar medan QDURE erbjuder 10 % rabatt till medlemmar i någon IARU-organisation som till exempel RSGB, ARRL, SSA, DARC osv.

Kort om sajternas uppbyggnad

Webbsajterna är väldigt lika varandra liksom de funktioner och designmöjligheter som erbjuds.

I båda fallen krävs det att du skapar ett konto, loggar in och laddar upp en logg i ADIF-format för att du skall komma åt QSL-designtjänsterna. Du kan inte skapa din QSL-design utifrån foton du har etc. innan detta är gjort. Du kan i båda fallen manuellt lägga in ett enda QSO, det är helt OK.

Designverktygen för att skapa ditt QSL-kort är ytterst lika varandra. Båda har gränsmarkeringar som du inte får gå utanför, allt utanför dem skärs bort vid tryckning. Likaså finns i båda fallen ett reserverat område för tryck av QSL-informationen som du inte får lägga någon text eller någon bild i. DARC trycker en QR-kod med QSO-data från loggen på varje QSL men det gör inte URE. Möjligen är det en orsak till skillnaden mellan DARC:s tre QSO per QSL-kort eller oförändrat sex QSO per QSL-kort för QDURE om kommentarer tas med. QR-koden stjäl plats på QSL:et och funktionen känns tveksam.

QDURE ger leveransgaranti till utgående URE-byrå inom 30 dagar från beställning

Tryckning sker i DARC:s fall en gång per vecka men URE har inte några tryckdagar som de anger utan de garanterar 30 dagar från beställning till dess att dina QSL finns på plats hos URE:s utgående byrå. När QSL:en finns på plats hos URE:s utgående byrå så får du ett mejl, inte när de har tryckts. Jag har använt QDURE sedan starten och tryckt upp åtskilliga tusen QSL i massor av beställningar och varenda gång har de hållit 30 dagar, oftast med bara ett par dagars marginal men de håller garantin och det är det viktigaste.

Kom ihåg att garantin bara innebär att dina QSL finns på URE:s utgående byrå inom 30 dagar. Den säger inget om när dina QSL levereras till mottagarlandets QSL-byrå och än mindre om när mottagaren får ditt QSL men dina byråkort kommer i alla fall in i byråhanteringen inom 30 dagar. QSL:ar du amatörer i småländer så kan det ta ett halvår eller ett år kanske innan korten lämnar byrån då alla byråer nuförtiden med de höga portokostnaderna vill fylla sina försändelser optimalt. Fördelen med både DARC och URE är att de har betydligt större QSL-volymer än SSA och därför skickar iväg QSL betydligt oftare. Min erfarenhet är ändå att det tar minst ett år, i regel cirka två år, innan svar anländer på ett QSL som jag skickat via QDURE. Jag har som sagt ingen erfarenhet av DARC:s tjänst.

Likheter och skillnader mellan tjänsterna

Jag har valt att sammanställa likheter och skillnader i en tabell för enkelhetens skull, då bilder från sajterna kan vara upphovsrättsskyddade. Det viktigaste är att läsaren får klart för sig skillnader och likheter samt inte minst pris.

Egenskap

QDURE

DARC

Antal mallar för QSL-kort

Obegränsat, du kan ha så många fram- och baksidor på dina QSL som du vill och dessutom välja fram- och baksida oberoende av varandra på vartenda QSL!

Obegränsat men du kan inte blanda fram- och baksidor fritt. Varje design har en fastlagd fram- och baksida.

Färdiga fram- och baksidor för QSL

Ja men tyvärr alltför spanska, inget att ha för svenskar.

Ja, ett flertal

Logotyper för QSL-designen

Ja de flesta IARU-föreningar och internationella klubbar, IOTA etc. finns. Saknas någon är det bara att begära logon i ett mejl så gör de vad de kan för att få in logon i biblioteket.

Ja, de flesta.

Importera loggfiler i ADIF-format

Ja, flera loggfiler i samma beställning går bra

Ja

Manuellt mata in loggrader på sajten

Ja

Ja

Få QSL tryckta med QSO-data från din logg

Ja

Ja

Få QSL skickade med byråtjänsten till mottagaren

Ja, URE har garanti för att de QSL du beställer trycks och levereras inom 30 dagar till URE:s utgående byrå.

Ja, inte känt om leveransgaranti finns

Kontroll av om mottagaren är medlem i mottagande byrå

Ja för spanska amatörer i URE, argentinska amatörer och franska amatörer. Fler länder lär vara på gång. Dessa QSO hamnar i en särskild kategori vid utcheckning. Du kan slå på och av varje QSO om det skall tryckas eller ej så sorteringen på ”ej medlem i byrån” går att förbigå om medlemskapet är nytt till exempel.

Ja men endast för tyska amatörer i DARC.

On demand tryck (du behöver inga pappersoriginal, allt trycks då du beställer)

Ja

Ja

Förskottsbetalning av ”kortkrediter”

Nej, du kan trycka 1–99 kort för enhetstaxan 12 Euro. Från och med det 100:e QSL-kortet tillämpas pris per styck.

10% rabatt på alla priser för medlemmar i valfri IARU-organisation.

Ja, kredit för minst 500 QSL-kort måste betalas in (59

Euro eller 0,12 Euro per QSL-kort) men provmöjlighet med 50 kort gratis finns när detta skrivs.

Fyrfärgstryck

Ja, både fram- och baksida. Foto kan tryckas på både fram och baksida. För bästa kvalitet skall bilder vara minst 300 dpi

Ja, oklart om det gäller både fram- och baksida.

Maximalt antal QSO per QSL-kort

6, oavsett om kommentarer finns med på QSL-korten eller ej.

6 men endast 3 om kommentarer skrivs ut på QSL-korten

Möjlighet till kommentarer på QSL-korten

Ja, det går att skriva in kommentarer på varje enskilt QSL-kort. Kommentarer kan göras specifika för varje enskilt QSL, QSL till visst land, QSL för viss contest etc. Ingen begränsning av antal QSO per QSL-kort om kommentarer tas med.

Ja men om kommentarer tas med så minskar antalet QSO per QSL-kort till maximalt tre.

Språk på sajten

Perfekt engelska, kvittenser kan ibland komma på både spanska och engelska men aldrig enbart på spanska.

Engelska

 

 

 

Supportspråk

Alla personer vars mejladresser finns på sajten för support talar och skriver utmärkt engelska. Support ges helt på engelska.

Engelska

Sätt att erhålla rabatt

Du anger en kod vid utloggning likt handelssajter på Internet. Koden anges tydligt på första webbsidan när du väl loggat in på sajten. 10 % rabatt ges till medlemmar i någon IARU-organisation, vilken som helst.

Medlemskap i SSA anges vid kontot skapande. Endast för medlemmar i DARC och SSA.

Krävs konto

Ja, gratis och ingen reklam eller spam skickas till ditt mejlkonto. Namn och adress krävs av EU-legala skäl.

Ja. gratis. Namn och adress krävs av EU-legala skäl.

Betalsätt

Via PayPal (mycket smidig klicklösning, du behöver inte ha ditt kredit- eller betalkort till hands) eller med konventionellt kredit- eller betalkort.

Endast genom förinbetalda QSL-kortskrediter som betalas med kredit- eller betalkort.

Kvitto per mejl

Ja, observera att du inte behöver vänta på QSL-kortskrediter för att kunna handla. Betalning sker direkt från PayPal eller ditt kredit-/betalkort.

Ja, om du beställt kortkrediter får du också besked om när de är tillgängliga.

Flera anropssignaler på ett konto

Ja

Ja

Namngivning av logg

Nej tyvärr, loggen får det filnamn som ADIF-filen har när du laddar upp så namnge dina loggfiler på ett beskrivande sätt med eventuell contest och datum i filnamnet. Observera att du kan ladda upp obegränsat antal ADIF-filer i en och samma beställning men varje ADIF-fil blir en separat sammanställning vid utloggning.

Ja, oklart om flera loggfiler kan laddas upp i samma beställning.

Slutningen kanske det mest intressanta - en pristabell, moms med 21 % för QDURE tillkommer. Det är oklart om moms ingår i DARC:s priser, förmodligen inte. Den är 19% i Tyskland, något lägre än i Spanien alltså. Enligt EU-lag är säljaren skyldig att lägga på nationell moms vid order från annat EU-land.

Tjänst

Antal QSL

Pris i Euro per kort

DARC

1–999

0,12

DARC

1000-

0,08

QDURE

1–99

Enhetstaxa 12 Euro, med IARU-rabatt för medlemmar i valfri IARU-organisation 10,80 Euro

QDURE

100-

0,12 Euro per kort, för IARU-medlemmar 0,108 euro per kort

Slutsatser

För tryckning upp till 99 kort per beställning är QDURE billigare för medlemmar i någon IARU-organisation som SSA vilket är ett krav för att få utnyttja i alla fall SSA:s byrå. Dessutom har inte QDURE någon minimikvantitet per beställning och du behöver inte förhandsbetala 59 Euro för 500 QSL. Dock kostar 1–99 kort alltid 12 Euro oavsett antalet kort du trycker i det intervallet.

Vid över 1000 kort per beställning är DARC billigare givet att du inte trycker kommentarer på dina QSL. För de som alltid vill ha med kommentarer på sina QSL är DARC oftast dyrare då det bara får plats 3 QSO per QSL-kort hos DARC om man har med kommentarer men QDURE har ingen sådan begränsning, det få alltid plats sex QSO per QSL oavsett om du lägger till kommentarer på varje kort, vissa kort eller ej.

De flesta trycker väl inte upp 1000 kort åt gången om man är riktigt aktiv på banden utan det blir mindre batcher varje gång och då är förmodligen QDURE billigast.

En fördel med QDURE är att du bara betalar för det du trycker varje gång och slipper ha pengar låsta i QSL-krediter som hos DARC. Dessutom erbjuder QDURE enkel betalning med PayPal, bara ett par musklick om du har ett PayPal-konto. Tyskar är besvärliga med moderna betalningslösningar, betal- och kreditkort har ännu inte slagit igenom på bred front. Prenumeration på den utmärkta amatörradiotidsskriften Funkamateur måste fortfarande ske med banköverföring till exempel, de tar inga kredit- eller betalkort. Så är det också på bussar och i taxi i Tyskland, utan kontanter ingen trovärdighet, detta sagt som en förklaring till lösningen med QSL-kortkrediter.

Valet är ditt. Jag hoppas att denna genomgång gett dig lite överblick över de två mycket snarlika tjänsterna.

/73 de Gert, AA7G