På söndagkvällen 190602 kom det ett glädjande besked från Peter SA7BGG, han meddelar att DMR-repeatern i Skepparslöv är QRV igen!

Det förmodades att det var antenn/kabelproblem som låg bakom avbrottet, men det visade sig i stället vara sändardelen i repeatern som i stället för de normala 20-wattarna endast gav några få milliwatt i uteffekt! Nu är repeatern reparerad och åter i normal drift.

Tack till alla inblandade för ett fantastiskt gott arbete!