SSA:s DL-7 påpekar i en artikel på SSA:s hemsida att det förekommer trafik på de skånska repeatrarna som inte följer de regler som vi radioamatörer har förbundit oss att följa!

I egenskap av repeateransvariga kan vi dessvärre bara notera att även de repeatrar som vår förening driver, inte utgör något undantag från denna anmärkning! Eftersom det direkta ansvaret åvilar repeaterägaren, återstår det endast att stänga ner våra repeatrar om denna utveckling håller i sig. Givetvis tråkigt för det stora flertalet användare som sköter sig, men tyvärr får vi alla lida för vad ett fåtal ställer till med!

Att INTE identifiera sig med sin signal, alt. använda sig av mer eller mindre hemmasnickrade "alias" accepteras ej! Likaledes undviker vi att använda oss av ett mustigt språk, kryddat med invektiv i diverse former!

Tanken är att vem som helst, inklusive barn (som kanske står på tur att ta cerifikat så småningom...) ska kunna lyssna på trafiken och bli inspirerade av oss och förhoppningsvis bli intresserade av vår fina hobby!

Läs mera vad DL-7 skriver här

 

Ewe SM7BHM ordf. och Håkan SM7FLD Repeateransvarig