Den planerade träffen är under rådande omständigheter inställd. Styrelsen dryftar möjligheterna att senarelägga den eller att skjuta upp den till nästa år.

 BB 0644 cr