POTA eller Parks On The Air är världens förmodligen största naturrelaterade diplomprogram. Tvärtemot vad många tror är det inte enbart amerikanskt men det har inte fått genomslag i Skandinavien. Japan och Kanada är två andra länder i programmet.

Storbritanniens alla nationalparker och naturreservat finns i programmet tillsammans med en rad andra EU-länders parker. Däremot är inte alla landspecifika diplom på plats ännu och det är oklart vid en genomläsning av regler och annan information om grunddiplomen är aktiva för andra länder än USA och Kanada. Dock finns det ansvariga utsedda för andra länder än USA så arbete verkar pågå. Störst spridning har programmet i USA och Kanada. Inga privata parker eller lokala parker får vara med utan det måste vara av respektive lands statliga myndigheter utsedda nationalparker eller naturreservat. Denna artikel koncentreras på det amerikanska programmet enbart då det är i särklass störst och det som i nuläget verkar vara det enda som är fullt aktivt.

Många nationalmonument i USA är parker av nämnda slag. Därför finns det gott om amatörradiostationer som är mer eller mindre fasta i dessa parker med stora antenner. På grund av detta faktum kan du som svensk jaga dessa med framgång. POTA handlar inte, som i de svenska fallen, mest om QRP-stationer eller stationer med låg effekt och enkla antenner i fält utan det finns gott om fasta stationer med amatörer som bor inom en parks gränser samt mobila stationer med elverk, mastvagnar och stora yagis som utan problem går att köra från Sverige. Det är naturligtvis svårt eller omöjligt att nå lika högt i antalet körda parker som amerikaner men de främsta diplomjägarna i Norden har kört över 1600 parker så det är absolut inte omöjligt att hamna på en framskjuten position som svensk.

Populärast är SSB följt av CW och sedan FT8. Populäraste band är 20 m följt av 40 m och 17 m, endast ett fåtal aktiverar övriga band. För närvarande finns inte speciella mode-diplom men de lär vara på gång. Att tänka på för den som jagar diplomen är att i USA har endast innehavare av Extra Class licens tillgång till alla frekvenser för amatörradio. Ju lägre licensklass du har desto fler inskränkningar. De som har General Class får köra CW på 7025 kHz till 7125 kHz samt SSB på 7175 kHz till 7300 kHz. På 20 m är det CW på 14.025 MHz till 14.150 MHz samt SSB på 14.225 MHz till 14.350 MHz som gäller. På FT8 finns inte dessa begränsningar. Begränsningarna styr var på banden POTA-stationerna finns.

Extra Class licensinnehavare har i regel anropssignaler av typen 2x1 som AA7G eller 1x2 som N7AA medan general Class har 1x3 call som W7ABC i allmänhet men undantag finns där folk valt att behålla sin ursprungliga signal när de uppgraderat licensen. Normalt får man en ny signal för varje licensklass i USA. Det görs också misstag ibland av de med lägre licensklass men det är deras ansvar att hålla reda på var de får sända även om många påminner dem. För att slippa hålla reda på dessa frekvenser rekommenderas att du tittar på POTA DX-spotar på https://pota.app/#/ där alla som är QRV visas i realtid tillsammans med information om den park de aktiverar och när de senast hördes. Listan sorteras automatiskt i realtid och när de förmodas ha gått QRT blir deras ruta i listan utgråad. Det är föredömligt enkelt, bara att ratta runt på de olika frekvenserna. Dessutom går det att filtrera på mode för att underlätta jakten.

Hur kommer jag igång med POTA?

Surfa till webbsidan https://parksontheair.com/# och välj ”Help/Getting Started” i menyn och sedan alternativet ”Sign up for POTA!”. Följ anvisningarna för att skapa ett Cognitokonto. Du kan om du vill koppla detta till ett av dina befintliga konton som Google etc. men om du vill kan du bara lägga upp ett konto som inte är kopplat till något annat konto. Använd en lösenordshanterare som LastPass eller liknande för att komma ihåg login och lösenord på säkert sätt. Följ sedan anvisningarna steg för steg i guiden och registrera alla nödvändiga fält.

När du har registrerat ditt konto tar du del av regler, FAQ och guider under samma flik. Där står precis allt du behöver veta. POTA-ansvariga driver en hård policy och hänvisar till denna webbsida med all information så ta dig tid och läs igenom allt. Mejla INTE ansvariga om det rör frågor som besvaras i FAQ:n eller i guider etc. Det uppskattas inte av de ansvariga. Se alltså till att du verkligen läser allt även om det tar tid!

Observera att man håller hårt på trafikdisciplinen och att du får underteckna att du följer de regler som gäller. POTA är en stor aktivitet med stundtals stora pile-uper när attraktiva parker är QRV från svårkörda delstater men ropa bara en gång med din fullständiga signal och vänta på din tur. Park-till-park kontakter har företräde så vänta på att den som aktiverar en park avverkar dessa när de hörs. Att tacka för aktiveringen hör till god ton, ”thank´s for activating” räcker på SSB och TU på CW.

Det amerikanska programmet är väldigt amerikanskt naturligtvis och var beredd på att köra genuina amerikaner som önskar dig ”Guds välsignelse” och annat som du kanske inte är van vid som svensk. Detta är en viktig del av upplevelsen att köra POTA, en genuint amerikansk upplevelse för det amerikanska programmet. På min kommentar ”Have Fun!” blev svaret från en park i bibelbältet ”I´m gonna have the time of my life until the good Lord takes me home” på bredaste sydstatsdialekt, så kallad ”southern drawl”. Jag blir svarslös på sådant men det känns genuint och amerikanskt på ett sätt få upplevelser på banden gör. Stämningen är väldigt trevlig och är det inte för stor pile-up kommenterar ofta parkstationen hörbarheten och frågar kanske efter ditt QTH och lokator så ha sådan information till hands. Var beredd på att frugan är second operator och också vill ha ett QSO med dig liksom ibland någon son eller dotter. POTA är en aktivitet där hela familjen deltar. Det grillas med genuin amerikansk barbecue (med indirekt värme till skillnad från svensk grillning) och husbilen eller husvagnen är med. Många som bor i närheten av parker kör dit ett par timmar med sin ”truck” som de ofta har en mobilantenn modell större på. Det är inte ovanligt att de också har ett slutsteg i bilen så de hörs i regel bra. USA har ju som bekant ingen allemansrätt så dessa parker är amerikaners sätt att komma ut i naturen. Parkerna är ofta väldigt välskötta med anställd personal, parkvakter etc. I de stora nationalparkerna finns besökscenter, guidade turer, ibland bussturer, helikopterturer etc. samt utmärkta leder med vindskydd och övernattningsplatser och ibland speciella bilvägar. I vissa fall går motorvägar rakt igenom parken. Mest ikonisk är Highway 89 som förbinder sex av USA:s mest kända nationalparker.

Diplomen

W3AAX kom på idén och har varumärkesskyddat POTA och Parks On The Air.

Diplomen bygger på att samma diplom finns för de som aktiverar en nationalpark eller ett naturreservat som för de som jagar dem, texten är densamma på diplomen förutom att det står ”activator” eller ”hunter” på respektive diplom.

Diplomen är kostnadsfria och de läggs automatiskt in på ditt konto när du klarat av dem, detta kan dock ta upp till en månad men oftast tar det maximalt två veckor. Mejla inte om detta förutom då du väntat i mer än månad och då till den signal du körde då han eller hon inte laddat upp loggen i så fall. Först som en sista utväg mejlar du diplomledningen om du misstänker fel och din motstation säger att han eller hon laddat upp sin logg från aktiveringen.

POTA kräver ingen som helst uppladdning av loggar från de som är ”hunters” utan bygger helt på att ”activators” laddar upp sina loggar till sajten och utifrån dessa loggar får medlemmar ”credit” för de olika diplomen. Detta fungerar för QSO ända från diplomstarten, du behöver bara skapa ett konto och vänta i några veckor så får du automatiskt ”credit” för alla QSO du kört med POTA-stationer. Var beredd på att stationer som du inte visste var POTA-stationer dyker upp.

Grunddiplomen

Grunddiplomen finns i Bronze för 10 QSO med olika parker, Silver för 20 QSO, Gold för 30 QSO, Platinum för 40 QSO, Diamond för 50 QSO och Saphire för 75 QSO.

Saphire-diplomet i grunddiplomserien

Andra diplom inom programmet

För fler antal körda parker finns diplomserien ”Unique References Awards” där det gäller att köra 100 till 7500 olika unika parker, flera QSO med samma park räknas alltså inte. Upp till 1000 parker ges diplom ut i steg om 100 parker och därefter i steg om 500 parker. Varje diplom har ett namn efter en utrotningshotad växt som finns i någon eller några av USA:s nationalparker eller naturreservat. Det finns 8296 registrerade parker i POTA och VE3LDT är den som kört flest unika parker, otroliga 6511 stycken, så POTA kör man inte färdigt i första taget.

Diplomet som ges ut för 100 unika körda nationalparker eller naturreservat.

Ett annat diplom är det där det gäller att köra minst en nationalpark eller ett naturreservat i var och en av USA:s 50 delstater, de så kallade ”All States Award”.

Ytterligare en diplomserie är den som heter ”Worked all References” Awards där det gäller att köra alla nationalparker och naturreservat i en delstat. Bara i Florida finns det 368 nationalparker och naturreservat så denna diplomserie är en verklig utmaning.

Det finns diplom för ”activators” som uppmuntrar till aktivitet från flera parker under 24 h etc., titta på diplomsajten vars länk ges överst i artikeln för mer information.

En rolig diplomserie är den för nattugglor, ”Late Shift Awards”. Här gäller det att köra parker mellan kl. 00Z och 06Z. Minst 50 parker skall köras och diplomet ges ut i inkrement om 50 körda parker för ”hunters” men i inkrement om 10 aktiverade parker för ”activators”. Detta är ett av få diplom där det skiljer i regler mellan ”hunters” och ”activators”. I det här fallet är det naturligtvis svårare att aktivera parker efter 00Z än att köra dem.

Det finns också diplom för kontakter på 6 m, grunddiplomet är för 6 QSO på 6 m.

Vidare finns diplom för att ha kontaktat en och samma park ett flertal gånger, ”Repeat Offender” programmet. De första diplomen kallas ”Single Park – Tier One” med 20 QSO som första steg, därefter i steg om 20 till 100 QSO. Från och med 120 QSO med samma park till 200 QSO kallas diplomet ”Single Park – Tier Two” och så vidare.

Single Park – Tier One Oasis diplomet för 20 QSO med samma park, i det här fallet rara DXCC-entiteten CY9 St. Paul Island, en effekt av min DXCC-jakt. Jag har kört CY9 på alla band och moder 160 – 10 m.

För en komplett diplomförteckning se: https://parksontheair.com/pota-awards/

Kommande aktiviteter visas här i god tid så att du kan hålla koll på de parker och delstater du behöver och när de aktiveras: https://pota.app/#/activations

En karta som går att zooma i för alla parker som finns med i programmet, även de icke-amerikanska, finns här: https://pota.app/#/map Zoomar du in ordentligt på kartan kan du peka på en park med musmarkören som då ändras till en hand med pekfingern ”utfälld”. Klickar du sedan på vänster musknapp får du information om parken och vilka som aktiverat den och när med mera. Här hittar du även parkens officiella hemsida i de fall en sådan finns. Besök den! För de stora nationalparkerna finns massor av bilder med enastående vyer och webbsidor med fantastiska fakta som är värt att läsa om och titta på. Gör det!

Det går att ange flera anropssignaler på ditt konto och du får tillgodoräkna dig alla kontakter med de anropssignaler du haft. Titta i FAQ:n och guiderna efter hur du lägger till signaler till ditt konto.

Visste du att:

  • världens äldsta nationalpark är Yellowstone, president Ulysses S. Grant skrev under deklarationen den förste mars 1872.
  • den mest svåruttalade nationalparken i USA, Yosemite, skall uttalas /joʊˈsɛməti/eller, för den som inte behärskar fonetisk skrift, ungefär ”jou-sämm-ett-tii”.
  • Great Smoky Mountains National Park har fler olika trädarter än det finns i hela Europa. Dess artrikedom överträffas endast av Brasiliens regnskogar i hela världen.
  • i USA:s 392 nationalparker finns 400 utrotningshotade arter av växter och djur.
  • USA:s största nationalpark Wrangell´s-St Elias National Park i Alaska har en yta som är tre gånger så stor som Skåne.
  • USA:s minsta nationalpark är ”Gateway Arch”, den stora bågen i St. Louis Missouri. Den är bara 0.8 kvadratkilometer till ytan.
  • den mest besökta nationalparken i USA är inte, som de flesta tror, Grand Canyon utan Great Smoky Mountains National Park i North Carolina och Tennessee med 12,1 miljoner besökare 2020. Grand Canyon hamnar först på sjätte plats med 2,9 miljoner besökare 2020. Bergen är världsberömda för sitt blåskimrande ljus, särskilt vid soluppgång och solnedgång. Odödliga bilder finns i de mest berömda fotoböckerna över USA:s nationalparker tagna av USA:s största fotografer. TenTec:s huvudkontor i Sevierville Tennessee ligger nära nationalparken. Dolly Partons födelseort Locust Ridge ligger drygt två mil från Sevierville och lämpligt nog ligger TenTecs huvudkontor på Dolly Parton Parkway.
  • Delaware är den enda delstaten som saknar nationalpark i USA men naturreservat finns så det är möjligt att köra 50 delstater i POTA-programmet.

Med hopp om fler svenska och skandinaviska ”hunters”. Kom med i gemenskapen, det är skoj! Även med modesta antenner kan du säkert köra ihop grunddiplomet med 10 nationalparker.

73 de Gert, AA7G / SM5LWC