Specialsignaler

Sex specialsignaler kommer att vara aktiva för att fira 90-årsjubileet av de första radioamatörerna i Tjeckien:

 • OL901AA (till minne av Ing. Mirko Schäferling, OK1AA), 
 • OL901AB (till minne av Pravoslav Motyčka, OK1AB), 
 • OL902AC (till minne av MUC. Zdeněk Neumann, OK2AC), 
 • OL901AF (till minne av Josef Štětina, OK1AF, senare OK1AZ), 
 • OL902AG (till minne av Ladislav Vydra, OK2AG), 
 • OL901AH (till minne av Alois Weirauch, OK1AH, senare OK1AW).

Specialsignaler som firar alla historiska och nuvarande organisationer som samlat och samlar radioamatörer i Tjeckien kommer också att aktiveras:

 • OL90SKEC (SKEČ, Sdružení krátkovlnných experimentátorů československých 1928-1932).
 • OL90KVAC (KVAČ, Krátkovlnní amatéři českoslovenští, 1929-1932).
 • OL90CAV (ČAV, Českoslovenští amatéři vysílači, 1932-1951, 2004-idag).
 • OL90ROH (Revoluční odborové hnutí, 1951-1953).
 • OL90SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou, 1953-1990),
 • OL90CRK (Československý, later Český radioklub, 1990-idag)

Diplomregler

Det finns tre diplomklasser för kontakter med specialsignaler med prefixet OL90.

III. klass (brons): 50 poäng

II. klass (silver): 100 poäng

I. klass (guld): 150 poäng

Frekvensband

Alla kontakter måste ske på något av följande frekvensband: 1.8 MHz, 3.5 MHz, 7 MHz, 10.1 MHz, 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24.9 MHz, 28 MHz, 50 MHz, 144 MHz.

Sändningssätt

Alla kontakter måste ske antingen på CW, telefoni (alla analoga modulationssätt tillåtna som USB, LSB, AM etc.)  eller digitala transmissionssätt (alla digitala transmissionssätt tillåtna som FT4, FT8, Olivia, RTTY, PSK31 etc.).

Bildöverföring, med detta menas nog SSTV, digital SSTV, DRM och liknande samt digitala röstmoder som används på kortvåg men även DMR, DSTAR och C4FM är inte tillåtna för diplomet.

Poäng

Varje OL90-station räknas bara en gång per frekvensband och transmissionssätt (CW, telefoni, digitalt).

OK stationer – 1 poäng per QSO

Europeiska stationer (utom OK) – 2 poäng per QSO

Icke-europeiska stationer (utom Oceanien) – 10 poäng per QSO

Stationer I Oceanien– 20 poäng per QSO

Information, online loggar och diplom att ladda ner finns på https://ok90.hamqth.com

Alla QSO konfirmeras via LoTW och e-Qsl utan kostnad. Pappers-QSL fås gratis via byrån på anmodan utan kostnad.  Kostnad för direkt-QSL 2-3 USD beroende på I vilket land du bor.

Avgifter

Diplom fås gratis som pdf-fil för nedladdning, diplom utskrivna på papper kan fås på anmodan, fråga efter priset.

Lycka till i jakten de AA7G / SM5LWC, Gert