sv2rsg

För alla som jagar DX och särskilt Europas i särklass svåraste DXCC-entitet att köra, Mount Athos SV/A, kommer här goda nyheter:

Munken Iakovos, SV2RSG/A, kommer att vara QRV cirka 7–10 maj på SSB och CW endast på 20 m.

Han har meddelat att han avreser den 4 maj till Mount Athos och sagt att han kommer att meddela frekvenser och andra detaljer senare. Jag reserverar mig för anropssignalen som är hans personliga, det kan bli en annan anropssignal men den kommer i så fall att meddelas.

Förra hösten då han var QRV var det vanligtvis på frekvenserna 14.025 CW och 14.1855 SSB. Observera att han sannolikt kör split operation och lyssnar upp i frekvens på både SSB och CW. På SSB innebär det i regel att DX-stationen lyssnar 5–10 kHz upp i frekvens och på CW beror det på hur stor pile-upen är, vanligtvis 1–2 kHz men när det gäller så rara DX som Mount Athos så räkna med att pile-upen kommer att sträcka sig kanske 5 kHz upp i frekvens på CW och mer än 10 kHz upp i frekvens på SSB. Att veta när och var, alltså på vilken frekvens, är DX-körandets stora tjusning. Det krävs erfarenhet och timing och det generella rådet är att lyssna, lyssna, lyssna… Det kan inte nog upprepas. Lyssna först för att ta reda på hur erfaren Iakovos är, hur kör han, var lyssnar han (lyssna på pile-upen och de som får svar), vilka instruktioner ger han. Gör inte misstaget att sända på SV2RSG/A:s frekvens utan sänd alltid högre i frekvens, korta anrop med hela din signal.

Tyvärr är nog massivt QRM och stora pile-uper att vänta när ett så rart DX blir QRV men försök inte de första dagarna, vänta ut att storfräsarna fått sitt. Titta på DX-spotar på DX-klustren, exempelvis här: http://www.dxsummit.fi/#/ där du kan söka på spotar för en specifik signal. Studera när han är QRV för Europa och på vilka frekvenser. För Sverige bör 20 m vara öppet till Mount Athos från soluppgång till solnedgång.

Kom dock ihåg att Mount Athos är en religiös plats och att munkarna har begränsat med tid för världsliga ting. Det är inte troligt att Iakovos är QRV mer än någon timme åt gången.

73 es GD DX de Gert, AA7G (SM5LWC)