Saxat ur artikeln om 40-års jubileet:
"Medlemsmatrikeln omfattar 42 amatörer. Med QTH i nordöstra Skåne och en 5:a från Täby 5AIZ.
Ur verksamheten 1975 kan följande nämnas. Årsmöte och 11 ordinarie månadsmöten har avhållits. Under året har 57 medlemmar funnits. Sportlovsaktiviteter och fieldday på Kjuge Kull med dåligt väder och mindre deltagare än tidigare år, SK7BQ deltog i Jamboree, under 4-5 oktober bistod klubben Sveriges Radios radiodagar med bevakning av bl.a. Ob –bussar, en arbetsinsats på totalt 98 timmar. Ersättning härför plus ett av kommunen beviljat investeringsbidrag gav klubben möjlighet att inköpa en UNIDEN 2020-klubbstation. Verksamheten i klubbstugan har varit livlig med byggkvällar under onsdagkvällarna med resultat i en 4 x 10 elementare för 2 meter plus sändare, en tidigare TV – slav från Kivik.
En 24:eplats i aktivitetstesten (2 meter) blev resultatetmed den nya utrustningen."

Åter till tidslinjen