Saxat ur artikeln om 40-års jubileet:
 
"Abonnemangskontraktet med Sydkraft för det nya QTH:et med 3-fas anslutning, årsavgift var 216:- med ett energipris på 10,5 öre, då obeskattade! Till årsmöteskallelsen fanns en uppmaning att samåka för att spara soppa. Bertil EHK har per e-post berättat att man var mycket aktiv i denna nya klubblokalen. Man hyrde ett halvt hus av Karsholms gods och hade fackverksmast med 4 gånger 10 element och ca 1kW på 2 meter. Hasse BPM hade byggt om den gamla TV – slavsändaren i Kivik till 2meters rigg."

 

Åter till tidslinjen