Ett par knattar på 12 år gjorde sina första besök i föreningen

Håkan och Nils-Åke fick sina första inblickar i hur det kunde gå till på ett medlemsmöte. Detta möte avhölls på företaget SEDAB, stadens förmodat första företag i databehandlingsbranschen. Ägaren och tillika chefen för företaget var Karl Olsson, även känd som Kalle-BQX. Kalle var en av pionjärerna som grundade klubben. Tydligen blev besöket för oss "grabbar" tillräckligt intressant. Håkan erövrade sitt cert 1971 och blev tilldelad signalen SM7FLD, Nils-Åke någon gång i slutet av 60-talet med signalen SM7DAS. Nils-Åke återupptog hobbyn efter en längre paus, nu med signalen SM7LUR. (Uppgifterna är ännu ej bekräftade)

 

 

Åter till tidslinjen