"Originalet" av Bockebodaträffen

Citat:

"SK7BQ anordnar amatörradioträff i Bockeboda, 1 mil väster om Kristianstad lördagen den16/6 2012 kl 10.00 - 16.00"

 

Åter till tidslinjen