Radioklubben Kristianstads sändareamatörer bildades den 21 september 1961

 Citerat ur artikeln vid 40-års jubileet:

"Vid ett av dåtidens många konditoriet (Sigrids) träffades ett antal radioamatörer och beslöt att starta en förening med namnet Kristianstads Sändareamatörer.
Med stöd av duktiga föreningsmän och strikta militärer bildades interimsstyrelse, togs stadgebeslut allt för att ge stadga åt verksamheten.

Närvarande var sjuorna: BN, BQX, BUN, BWZ, CAS, CKJ, CXH, ID, TV, 2773.
Förutom dessa hade följande visat intresse för klubbildande: AEO, AIA, BMV, CRJ, och PQ."

 

Åter till tidslinjen