Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Ordinarie medlemsmöte den 3 Maj flyttat till torsdagen den 4 Maj 2017Skärmklipp.PNG

Vivbsalogo3.gif besöker våra kollegor i Karlshamn

Samling vid klubblokalen på Fäladsgatan 6B för samåkning. Avfärd från Kristianstad klockan 18 (INTE 18,05 eller så.. utan 18:00)

Klicka på "Läs mer" för att se inbjudan!