Det klagas tydligen en hel del i runt om i SM över att det kommer få QSL via byrån och att det tar lång tid. Jag tänkte därför bredda perspektivet och berätta om hur det fungerar från USA-horisont samt uppdatera de flesta om hur det går till i DX-jakten nuförtiden. Jag tror att många svenska amatörer är dåligt informerade om de alternativ som numera finns till QSL via byrån och varför byråkorten avtagit i volym så kraftigt på senare år. Det är nog delvis orsaken till det missnöje som verkar breda ut sig över för få kort via byrån och för långt mellan gångerna.

AA7G

QSL-hanteringen i USA sköts distriktsvis och det mest folkrika distriktet W4 har två QSL-byråer uppdelade efter prefix inom distriktet. Det finns hela 25 000 amatörer i Florida med General Class eller högre som kan antas vara aktiva med att skicka QSL, runt dubbelt så många som i Sverige alltså. W4 har delat upp QSL-byrån i två byråer, en för prefix med en bokstav som K4, N4 och W4 samt en för prefix med två bokstäver som AA4, KX4, WA4 osv. Tänk på det när du sorterar QSL till byrån! Alla övriga distrikt i USA har bara en byrå och QSL-kort till dem skall inte särskiljas som W4-korten.

 

 

 

{modal url="images/AA7G.jpg"}Större bild{/modal}Det är upp till varje byrå att lägga upp sin verksamhet som de vill inom vissa ramar. De flesta byråer i USA har ett antal frivilliga som sorterar QSL minst en gång per månad, ofta veckovis eller med ännu tätare intervall beroende på amatörtäthet i distriktet. En eller flera personer tar i regel hand om de suffix som börjar på en viss bokstav. KT7G sorterar alla QSL som har suffix G i W7 som jag tillhör och är alltså ”min” QSL-sorterare för AA7G.

En skillnad i USA gentemot Sverige är att det inte går att skicka QSL inom USA via byrån, däremot kan man skicka QSL från ”continental 48” som inkluderar alla delstater utom Alaska och Hawaii till just Alaska, Hawaii och alla amerikanska besittningar som Guam, Marianerna, Puerto Rico osv. som ju är egna DXCC-entiteter. QSL till amerikanska stationer som varit QRV från någon annan DXCC-entitet går naturligtvis också att skicka via byrån.

Många byråer erbjuder QSL hem i brevlådan om man står för portokostnader och kuvertkostnader. Många men inte alla erbjuder betalning via PayPal eller annat sätt till ett personligt konto hos QSL-byrån från vilket pengar dras för varje utskick. Detta fungerar utomordentligt väl för min del. Jag får i regel ett kuvert per månad men inte alltid, ibland dröjer det ett par månader mellan kuverten. Vissa månader kan det komma två kuvert. Varje kuvert brukar innehålla något tiotal upp till 50-talet QSL. På varje kuvert står aktuellt kvarvarande saldo på mitt konto. Allt sköts föredömligt av Wilamette Valley DX Club som driver W7-byrån. KT7G svarar också blixtsnabbt på mejl om jag undrar över något. De erbjuder verkligen en förstklassig service. Jag har inget att klaga på.

Vad är då tiden från QSO till QSL för amerikanska amatörer? W8-byrån har tagit fram statistik på de kort som tas emot och mindre än 5 % härrör från QSO som ägt rum för högst ett år sedan, en del QSL är från så långt tillbaka som för 5 år sedan eller mer. Min erfarenhet är att de största volymerna kommer från QSO som jag hade för två år sedan ungefär så det tar tid att få QSL via byrån även i ett folkrikt land som USA med avsevärt större postvolymer än i Sverige både när det gäller ingående och utgående byråer. Även i USA försöker man att optimera varje paket så att man fyller dem upp till viktgränsen, så även med de kuvert med QSL man skickar ut. Därför kan det ibland ta lite längre tid att få sina QSL.

Viktigt att komma ihåg är att viljan att skicka QSL via byrån har avtagit drastiskt sedan 80-talet då jag kom igång. En högst bidragande orsak är Logbook of The World, förkortat LoTW, för de som jagar DXCC. Att få QSL från de stora folkrika länderna är kanske inte så upphetsande och de flesta nöjer sig med en konfirmering i LoTW. Nu får man förvisso betala för varje sådan konfirmering för att få den godkänd för DXCC men det finns ändå mycket pengar att spara, ett räkneexempel:

En konfirmering i LoTW kostar 12 cent för alla, medlemmar i ARRL såväl som icke-medlemmar, alltså 1,16 SEK med dagens dollarkurs. Nu tillkommer förstås kostnad för att ansöka om DXCC, porto etc. men om vi bara koncentrerar oss på att få ett QSO bekräftat är ju detta avsevärt billigare än att trycka upp QSL och skicka dem via byrån, hur vi än räknar. Det visar sig också enligt min statistik, som går tillbaka i tiden ända till starten av LoTW 2003, att man kan påräkna att få cirka 60 % av alla QSO bekräftade via LoTW om man är utpräglad DXCC-jägare och bara kör nya QSO i princip för att få nya DXCC på ett nytt trafiksätt eller ett nytt band. Det blir snabbt tusenlappar i sparade utgifter för QSL och porto. Många konfirmerar alltså sina QSO endast via LoTW nuförtiden och svarar bara på direkt-QSL med porto för de som prompt vill ha pappers-QSL. Det är en faktor som få äldre amatörer räknar med. Det har skett en drastisk förändring på senare år när det gäller volymen QSL via byrån. På 8000 körda QSO har jag bara fått drygt 1000 QSL via byrån så förvänta dig inte ett QSL för varje QSO, långt därifrån. Jag QSLar 100 % via LoTW och via byrån för de DXCC-entiteter som har byrå men får alltså få svar, även efter längre tid än två år.

Många loggprogram utnyttjar idag ARRL:s ständigt uppdaterade fil över användare av LoTW. Då visas i loggprogrammet antingen vid en DX-spot eller vid loggning eller både och om stationen man ämnar köra eller kört är medlem i LoTW. Vissa loggprogram erbjuder till och med en inställning där man kan ange längst tid sedan senaste uppladdningen till LoTW för motstationen så att man kan sålla bort de som bara laddar upp en gång per år eller mer sällan. Det finns alltså alla möjligheter idag för den som jagar DX att maximera sin skörd via LoTW och därmed minimera sina porto- och QSL-tryckkostnader i alla fall när det gäller de folkrika DXCC-entiteterna med många amatörer. De rara länderna kommer nog framgent även att kräva DX-peditioner som vill ha direkt-QSL för att täcka sina kostnader.

En annan faktor till minskat QSLande via byrån är att i princip alla DX-peditioner till rara DXCC som inte har någon fungerande byrå kräver QSL direkt till någon manager som inte accepterar byråkort. För att minska på utläggen har ClubLog blivit väldigt populärt. Genom att ladda upp sin logg dit får man träffar på olika DX-peditioners loggar och dessutom presenteras en matris med de band och moder som man kört olika DXCC-entiteter på. Om DX-peditionen erbjuder så kallad OQRS, alltså Online QSL Request Service, kan man genom att klicka på en länk vid QSO:t ifråga betala för ett direkt-QSL med hjälp av PayPal utan att behöva skicka sitt QSL vilket sparar en sådär dryga 50-lapp för QSL, porto (21 SEK) och 3 USD för returporto. Ditt QSL lär ändå garanterat hamna i det runda arkivet. Dessutom håller ClubLog reda på alla dina QSO med en viss station så att du får QSL för alla dina kontakter med stationen.

En viktig sak i detta sammanhang är att DX-peditioner håller på sina LoTW-bekräftelser, dessa är inte gratis till skillnad från de flesta andra som många fastboende på rara DXCC-entiteter och alla övriga. En DX-pedition brukar släppa på sina LoTW konfirmeringar samtidigt som de kontrollerar sin logg mot dina QSO. Du måste alltså betala för direkt-QSL på papper för att få LoTW-konfirmeringar. Det råder delade uppfattningar om detta men DX-peditionen vill förstås ha täckning för sina kostnader, åtminstone till viss del, vilket de får från QSL-avgifter bland annat.

Observera att de få svenska postkontor som finns kvar inte längre löser in IRC-kuponger så de är numera oanvändbara i Sverige och i de flesta andra länder i Europa i alla fall. Även endollarsedlar kan vara svåra att få tag på numera. En del växlingskontor har upphört med möjligheten att beställa sådana tyvärr. Det blir alltså allt svårare att skicka direkt-QSL.

Det är alltså avsevärt mindre volymer av QSL som hittar ut via byråerna idag än för några tiotal år sedan även i stora länder som USA. Jag är glad om jag hittar ett par rara DXCC som jag får bekräftade i varje sändning via byrån idag och får jag 50 QSL en månad så är det mycket, oftast får jag 10–30 QSL varje månad trots att jag kör runt 200 QSO i månaden i medeltal. Det är inte som förr med byråkort det får vi bara acceptera och var säker på att alla frivilliga på byråer runt om i världen gör sitt yttersta för att du skall få dina kort men de kan inte trolla med knäna. De kan bara skicka de kort du faktiskt får.

Avslutningsvis vill jag ge ett exempel på att tålamod lönar sig. Jag väntade i 12 år, ja 12 år, på ett QSL ifrån Kerguelen, som i alla fall då det begav sig låg bland de 10 ”Most Wanted” DXCC-entiteterna och plötsligt kom det via byrån! Tålamod mina vänner, tålamod och när det gäller amatörradio så är det för den passionerade amatören och dx-jägaren som de säger här ”You are in it for life”.

73 de Gert, AA7G