bqx rDATAPIONJÄR HAR GÅTT UR TIDEN

Karl Olsson, Helgedal, har avlidit, 82 år gammal. Han sörjs närmast av hustrun Gunvor och barnen Göran, Mats och Monica med familjer.

Karl Olsson föddes i Viby utanför Kristianstad. Efter avslutad aftonhandelsskola tog han värvning vid Flygvapnet som telegrafist. Efter flygutbildning tjänstgjorde han som flygtelegrafist/navigatör vid F17 i Kallinge åren 1952-1955.

1955 utbildades han till dataingenjör och fick anställning vid IBM, med placering i Eskilstuna.

Efter fem år i IBM:s tjänst ställdes kosan mot Skåne på nytt. Flyttlasset gick till AB Iföverkens dataavdelning (nuvarande Logica) där han som datachef ledde installationen av regionens första elektroniska dator, en IBM 1401. 1963 startade han dataservicebyrån SEDAB i Kristianstad och förblev dess chef till 1987. Under denna tid var det många företag på orten som tog de första stegen på data och IT- området. Som exempel kan nämnas Kristianstads kommun och Kristianstadsbladet, med flera.

Kristianstadbornas första kontakt med Data och IT var 1963 när eldebiteringen datoriserades av en projektgrupp bestående bl.a. av förre stadskamreren Curt Eriksson och Karl Olsson. Ett annat projekt leddes av Kristianstadsbladets förre Vd Nils-Erik Larsson, som tillsammans med Karl datoriserade abonnentregistret vid KB. Detta var redan 1970 när tekniken ännu var i sin linda.

Karls intressen utanför dataområdet har sedan tidigt 50-tal varit amatörradio och flyg. 1961 var han med och bildade Kristianstads Radioamatörer SK7BQ och blev dess förste ordförande i 10 år. Intresset för radio och telegrafi behöll han ända till slutet. Hans personliga anropssignal var SM7BQX och med den var han välkänd inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Som bevis på sitt stora intresse har han diplom som ”Country winner” i en av de årliga tävlingar i radiotelegrafi som anordnas av internationella radioorganisationer för att främja intresset för att internationella kontakter sker säkert och snabbt.

Flygintresset resulterade i styrelseuppdrag i Kristianstads Flygklubb med början 1978 fram till 1995. Karl hade över tid de flesta poster i denna styrelse. För detta erhöll han Kungliga Svenska Aeroklubbens medalj för sin insats vid klubbens 50-års jubileum 1993. I flygklubben verkade han också som lärare/instruktör och åtskilliga Kristianstadsbor har fått utbildning till sitt flygcertifikat av honom. Som pilot har han besökt många svenska och europeiska flygplatser.

Som pensionär ägnade han sig också åt Släktforskning, Kristianstads Tekniska Förening och Christianstads Pensionärsuniversitet där han även verkade som cirkelledare.

Karl har gjort en enastående och bestående insats för Kristianstads Radioamatörer. Det är en stor förmån att ha haft Karl som vän och kamrat också i det mångåriga styrelsearbetet. Saknaden är stor efter ”Kalle BQX”

Ewe Håkansson SM7BHM                                 Jan-Åke Carlsson   SM7XGG
Ordförande SK7BQ                                                V ordförande SK7BQ