amprnet logoNu tar klubben nya tag och vi kommer att arbeta för en anslutning till AMPRNet. Ett delmål är att få en egen Internetuppkoppling till klubblokalen via AMPRNet och att där etablera en gateway som ger oss möjligheter att bygga upp ett lokalt nätverk i Kristianstad med omnejd.

Det första steget togs vid klubbens styrelsemöte 2020-02-11 där det beslutades om återinträde i föreningen AMPRNet Sverige vilket är en förutsättning för åtkomst till nätverket.

Håkan SM7FLD, utsågs till klubbens representant hos AMPRNet Sverige.

Här kan du läsa mera om AMPRNet Sverige