Antennmätinstrument FA-VA4 Vector Antenna Analyser


100kHz - 100 MHz med grafisk skärm. den säljs pre-assambled, vilket betyder bara att man monterar ihop, kretskortet är färdigt.
Pris med dagens Euro kurs ca 1500:-
Om intresse finns bland medlemmarna, kan samköp göras. Och vi monterar ihop instrumentet som en klubbaktivitet.
Se QTC 9 September för mer info

 FA_VA1.jpg

FA_VA2.jpg

73 Ewe SM7BHM