Nu har det kommit ytterligare en ny version av CPS för AnyTone AD878UV. Denna utgåva verkar vara en rättelser av den nyligen släppta versionen 1.18. Den nya versionen har fått tillägget N och heter alltså Version 1.18N

Det har gjorts en del förändringar vilka har fått till följd att det inte längre går att importera CSV-filer från tidigare versioner. I stället rekommenderar man att efter uppgraderingen läsa in RDT-formatet från den äldre versionen av CPS. Sedan fungerar det som tidigare med export/import i CSV-format. Observera att denna ändring omfattar endast CPS, ej firmware! Det är därför viktigt att du först installerar ver. 1.18 CPS och firmware!

Här kan den senaste CPS-versionen hämtas

DMRlogo c