aprs world 4inDen som väntar på något gott väntar inte för länge brukar det heta. På grund av sjukdom och annat som haft högre prioritet så har SK7BQ:s APRS IGate dröjt rejält länge men nu är den på plats och driftsatt.

Noden följer de internationella rekommendationerna vad det gäller konfigurering så därför har den SSID -10 som en IGate skall ha och frekvensen är 144.800 MHz. Digipeating sker med WIDE 2–2 för att tillåta två hopp till vår IGate, se nedan. Det finns också en spärr mot att samma paket skickas för ofta från en station, digipeating sker bara en gång inom en minut om samma paket sänds igen så ställ inte dina parametrar för snålt så att din station sprutar ut paket. SK7BQ-10 slumpar också tiden innan den börjar sända inom ett stort intervall för att undvika paketkollisioner. Om trafiken är låg per tidsenhet är detta en fördel.

P1050248 b

 Skärmdump Yaesu FTM-400

Läs hela artikeln genom att klicka på "> Läs mer..."!

Lite om filosofin bakom konfigureringen:

Det går att definiera ett rektangulärt område som de stationer som hörs antingen direkt eller via digipeating på RF-porten samt de som kommer från APRS-IS servern på Internetporten måste finnas inom. Det är två olika filter i praktiken men de har samma värden i vår konfiguration. Filtret på APRS-IS servern skickas till servern vid uppkoppling. Serverfiltret skalar bort alla stationer som inte ligger inom filtrets gränser, hela världen finns i flödet så det är ett måste att begränsa flödet från APRS-IS servern. Datahastigheten från APRS-IS servern är betydligt högre än 1200 Baud, RF-porten skulle mättas direkt om inte filtrering sker på vad som skickas vidare till SK7BQ-10 och ut på RF-porten.

Det är den nordvästra och sydöstra punkten i rektangeln som styr filterområdet enligt nedan. Endast dessa punkter kan anges för filtret, övriga två punkter i rektangeln ges av dessa två:

rektangel

Stationer utanför detta område registreras internt i noden men visas ej på APRS.fi till exempel som hörda. Deras paket digipeatas heller inte ut på RF-porten på SK7BQ-10. Nodens antenn sitter i en kommersiell mast på hög höjd över havet och noden har därför mycket lång räckvidd. Den har full fjärrstyrning och övervakning av alla funktioner inklusive strömcykling om den hänger sig. Sajten och masten är övervakade dygnet runt och ej tillgängliga för besök. Vi önskar inte få listan över hörda stationer översållad så tanken har varit att begränsa det område som noden och IGaten betjänar. Detta också med tanke på att noden vid konditioner inte skall överlasta APRS-frekvensen 144.800 MHz då annars digipeating av paket riskerar att helt belamra kanalen vid konditioner.

Ena begränsningspunkten ligger strax norr om Ölands norra spets i NÖ och strax utanför Ölands östligaste punkt i longitud som lite generöst tilltaget kan antas vara den maximala distans vi vill täcka, digipeating i två steg inräknat. Norr om Öland tar andra IGater och digipeatrar vid. Därför är den styrande nordvästra punkten satt till Onsalahalvön i Halland vars longitud sammanfaller med de östligaste delarna av Storköpenhamn och latituden med just den beskrivna punkten vid Ölands norra spets. Att vi vill täcka de östligaste delarna av Själland samt Mön i Danmark beror på att det inte finns någon stabil IGate i detta område. De som finns ligger längre österut på Själland och nås inte alltid av danskarna. Om inte danskarnas paket når en IGate kan de i värsta fall digipeatas två gånger fram till SK7BQ-10 och sedan ut på Internet. Vi vill inte att de digipeatas längre än så för att begränsa trafiken från Danmark men det tillhör undantagen och är att betrakta som en reservväg, normalt hittar danskarnas paket fram till en Igate.

Den sydöstra begränsningspunkten ligger i latitud i linje med Bornholms södra spets ute i Östersjön. Longituden är densamma som för punkten vid Ölands norra punkt. På så sätt filtrerar vi bort alla polska och tyska stationer nära kusten och på ön Rügen som hörs i stort sett dagligen oavsett condx, även vintertid. Noden har en ytterst avancerad avkodare med digital filtrering och stor känslighet så stationer på 30–40 mils avstånd hörs mer eller mindre regelbundet vid minsta tropokonditioner vilket över Östersjön är kanske hälften av månadens dagar även vintertid i februari då condx på VHF och UHF brukar vara i botten. Hela tyska kusten samt den polska kusten till Kaliningrad ligger inom detta avståndsintervall från SK7BQ-10.

Ett annat problem är flygplansscatter. Signaler från när och fjärran studsar på de stora flygplan på internationella rutter som dagligen flyger över området och alla de stora flygplan som passerar till och från Kastrup. Flygkorridorerna är ytterst trafikerade i närområdet. Därför vill vi begränsa räckviddsområdet. Å andra sidan är det glest mellan APRS digipeatrar och IGater i Sydsverige och vi vill erbjuda möjligheten att via ett eller ett par hopp nå ut på Internet med sina positionspaket inom Skåne, Kronobergs län och de sydligaste delarna av Kalmar län i första hand. Vi övervakar som sagt noden och skulle trafiken bli för stor så ändrar vi på parametrarna för täckning med mera.

Beacon

En beacon går ut var tionde minut för att de som färdas inom räckviddsområdet eller de som tittar på aprs.fi skall se att IGaten är QRV och hinna upptäcka den. Beacon går ut både på Internetporten och RF-porten samtidigt. Trafiken är så lågintensiv i vårt närområde så att detta inte är för tätt, ökar trafiken kan vi lätt glesa ut beaconintervallet. I beacontexten finns förutom ett tidsintervall från då IGaten startades för provdrift för första gången tills den sista gången den hördes vid den tidpunkt man tittar på den på aprs.fi också information om att utrustningen är av typen WX3in1Plus2.0 som är marknadens mest avancerade IGate byggd med ren proprietär hårdvara. Det finns också en mängd andra funktioner i hårdvaran för telemetri, anslutning till väderstationer etc. men inget av detta kommer att användas på grund av att noden sitter i en kommersiell installation som inte SK7BQ äger. Det är alltså inte fråga om något hemmabygge. Märket är Microsat och dessa noder tillverkas och säljs från Polen av en polsk amatör. En URL till klubbens hemsida finns också i beacontexten. Temperaturen på luftströmmen ut från radions kylfläkt och matningsspänningen i V mäts kontinuerligt genom sensorer och presenteras i realtid när beacon går ut.

Texten APMI06 är en identifiering av hårdvaran och unik för just denna utrustning.

Via anger vilken väg paketet tagit till APRS.fi och här ser vi att det gått direkt ut på Internetporten via TCPIP-protokollet till servern T2TRAC. T2 står för Tier 2 och betecknar vilken typ av server det är, vi fördjupar oss inte i det utan fokuserar på delen TRAC som är en förkortning för Turkiets IARU förening. Varje land har en förkortning för sin server så det kan stå något annat än T2TRAC sist i denna text. Viktigt är att titta efter om denna text ändras ofta för då tyder det på instabil internetförbindelse eller elförsörjning. Det är nämligen så att anslutningen till APRS-IS servern som ingår i ett nätverk med all världens APRS-IS servrar sker via en slumpmässigt roterande snurra inom Europeiska IARU-föreningar. Om anslutningen går ner slumpas en ny server fram och försök att koppla upp sker. Är detta stabilt är det ett tecken på att Internetförbindelsen är stabil så hjälp oss med att hålla ett öga på detta. Någon gång i veckan är normalt att Internetförbindelsen kan gå ner men inte många gånger dagligen, då är något galet. T2TRAC har varit kontinuerligt uppkopplad sedan systemstart så allting tyder på stabilt Internet och stabil spänning till utrustningen.

Övriga klickbara länkar läggs till av APRS.fi. Det får du läsa om på deras sidor.

Det är tänkt att en informationstext om noden på olika språk skall kunna nås på klubbens startsida på WWW genom en länk men det kommer inför turistsäsongen då E22 fylls med semesterfirare från grannländerna.

Beacon

Hur är då räckvidden mobilt?

IGaten har varit i bruk alldeles för kort tid för att ge ett bra svar på det men SA7ELD hade vänligheten att ta en tur till Åhus från sitt QTH i Vallåkra SÖ Helsingborg. Vi kan konstatera att fram till utanför Eslöv är täckningen god med tillgång till digipeatrar men sedan är det tyvärr ett hål i APRS-täckningen i området mellan Höör, Eslöv och Hörby. Har någon tillgång till ett lämpligt QTH i området kan SK7BQ ställa upp med utrustning genom sponsring av undertecknad och klubben har säkert en del i gömmorna. Hör av dig till SK7BQ i så fall! En enkel digipeater är tillräckligt.

På E22 återkommer täckningen vid Bösarp öster om den berömda Ekerödsrasten på E22 och då via SK7BQ-10 som förväntat hela vägen till Åhus.

SM7FLD har också verifierat täckningen inne i Kristianstad där hus blockerar täckningen men det är tillräckligt tätt med punkter där SK7BQ-10 hör honom för utmärkt täckning.

Mobila stationer längs Österlens kust hörs utmärkt av SK7BQ-10 liksom noden i Tryde utanför Tomelilla, SA7BUW-3 och via den ner till SM7DSE-3 i Köpingebro öster om Ystad. Möjligheterna är utmärkta att nå ut på Internet med sina mobila positionspaket på Österlen.

Vi har också sett att mobila stationer har täckning i Tingsryds och Olofströms kommuner. Vi har hittills inte sett någon mobil station i Osby, Östra Göinge och Hässleholms kommuner där vi förväntar oss täckning, kanske inte helt men delvis i alla fall.

Bild2

Det går också att skicka APRS-meddelanden ut på Internet via SK7BQ-10 men tänk på att de skall vara korta. Meddelanden från Internet till stationer som hörts på RF-porten innan timeout, den senaste timmen efter sista gången de hörts, hos SK7BQ-10 routas från Internet ut på RF-porten och meddelanden från stationer som hörts direkt på RF-porten routas ut på Internet om motstationen inte hörts på RF-porten. Annars finns båda stationerna lokalt och digipeating av meddelandet sker bara på RF. Titta i APRS-manualer och APRS-manualen till din radio om du inte vet hur det går till.

Mycket nöje och se nu till att damma av eller komma igång med dina APRS-prylar!

/Gert, AA7G / SM5LWC