Läs som inbäddad PDF

SK5AJ
Jubileumsdiplom 2018


Club SK5AJ fyller 50 år 2018. Klubben bildades 1968 och var mycket aktiv under ett antal år främst genom deltagande i tävlingar men också genom aktivt deltagande i SSA:s angelägenheter som t. ex. Disrtiktsledare, QSL-ansvarig för 5:e distriktet, testledare, DX-bulle-redaktör, SSA styrelsemedlem och medlem i SSA valberednig, OTC funktionär mm. samt inte minst arrangerandet av SSA Årsmöte i Vadstena 1974.


Främsta tävlingsmerit var 1:a i EU och 6:e plats i CQWW CW Multi-Multi 1970.
1971 instiftades också SCA, Swedish Communes Award som blev en stor aktivitet som fick efterföljare i Församlingsjakten och Kommunjakten. Aktiviteter som i hög grad bidragit till ökad aktivitet på annars ganska öde band.
SCA Swedish Communes Award har överlåtits till SSA och ingår numera i SSA.s diplomflora.
I samband med att Club SK5AJ nu fyller 50 år 2018 vill vi under detta år återuppliva aktiviteten med kommundiplomet genom att ge ut ett Jubileumsdiplom.


Regler


SK5AJ jubileumsdiplom 2018 utdelas till de lic sändaramatörer och SWL för minst 50 körda resp hörda svenska kommuner under år 2018. Ansökan skickas till SK5AJ via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och ska innehålla en förteckning över körda (för SWL hörda) kommuner enligt enligt SSA:s lista över svenska kommuner. Diplomet skickas via e-post som bifogad fil för egen utskrift. Diplomet är gratis.
För att hålla aktiviteten levande öppnar vi också ett Kommunnät på 3730 kHz under lednig av SK50AJ, lördagar mellan 10 och 11 snt.
SK50AJ kommer dessutom att under året vara aktiv på div band vid varierande tider.


oooOooo


Vi rekommenderar att de som är intresserade också ansöker om SCA Swedish Communes Award som numera utges av SSA Swedish Commune Award – SCA SCA utges till lic radioamatörer och SWL för kontakter från 2005-01-01 med olika svenska kommuner. Kommun betecknas med län och löpnummer, enligt SCA Kommunlista. Så långt som möjligt har dom ursprungliga kommunbeteckningarna behållits. Därför har länsbokstaven inte uppdaterats till dom nya storlänen. Diplomet utges i kategorierna CW, Telefoni och Mixed. Alla band och trafiksätt får användas, dock inte via markbunden repeater.


Avgiften för diplomet är 50 SEK. Priset för plaketten meddelas senare.
Ansökan skall göras med loggutdrag. Stickprov kommer att göras med åberopad motstation.
Klass – Ansökande från Europa – Övriga
 1 – 50 – 25
 2 – 100 – 50
 3 – 150 – 100
 4 – 200 – 150
 5 – 250 – 200
 Alla – 290 – 250