Varifrån kommer amerikanska counties?

13 colonies map hd

Ursprunget till amerikanska ”counties”, eller grevskap på svenska, är grevskapen i England. Britter förde en politisk underavdelning som de redan använde i Storbritannien till sina kolonier i Nordamerika. Counties var bland de tidigaste enheterna för lokal förvaltning som etablerades i de tretton kolonierna som skulle bli USA. Virginia skapade de första för att underlätta den administrativa arbetsbördan i Jamestown. The House of Burgesses delade kolonin först i fyra "inkorporationer" 1617 och slutligen i åtta shires (eller grevskap) 1634. Maryland etablerade sitt första county, St. Mary's, 1637, och Massachusetts följde efter 1643.

När självständigheten kom lämnade konstitutionens skapare frågan till staterna. Louisiana antog istället de lokala indelningarna som kallas ”parishes”, församlingar som daterades tillbaka till både den spanska kolonialtiden och den franska kolonialperioden när landet dominerades av den katolska kyrkan. Counties i Louisiana heter fortfarande ”parishes” men har samma status som counties i de diplom som finns. Under 1900-talet stärktes de lokala myndigheternas roll och counties började tillhandahålla fler tjänster. År 1955 ville delegater till Alaskas konstitutionella konvent undvika det traditionella county-systemet och antog sin egen unika modell med olika typer av stadsdelar som varierade i befogenheter och skyldigheter.

I vissa stater är dessa befogenheter delvis eller mestadels delegerade till mindre enheter som vanligtvis kallas townships, även om de i New York, New England och Wisconsin kallas "cities". Countyt kan eller kan inte åsidosätta sina townships i vissa frågor, beroende på delstatens lagar.

Det nyaste grevskapet i USA är staden och grevskapet Broomfield, Colorado, etablerat 2001 som ett konsoliderat stadscounty, tidigare en del av fyra grevskap. De nyaste county-motsvarigheterna är folkräkningsområdena Chugach och Copper River i Alaska, båda etablerade 2019. När det gäller diplom för körda counties räknas de flesta av dessa variationer som counties men inte alla, som till exempel så kallade ”independent cities”, så begreppet ”county” är inte helt entydigt i USA på grund av att USA är en federation av stater och alla stater bestämmer över hur de vill dela upp sin lokala administration. Det brukar ske förändringar på några års sikt med sammanslagningar, namnbyten etc. men det nuvarande antalet ”counties” som räknas för county-diplomen är 3078 i USA:s 50 delstater.

Observera att det finns motsvarande counties på öar och områden som tillhör USA men dessa är inte delstater och räknas därför inte in i county-diplomen. Lägg alltså inte tid på att jaga counties på Puerto Rico eller amerikanska Jungfruöarna till exempel för county-diplomen.

Antalet counties i olika delstater varierar från blott tre stycken i delstaten Delaware och fyra på Hawaii till 254 i Texas, betänk då att Texas är 1,3 gånger så stort som hela Sverige och Sverige har 290 kommuner som närmast kan jämföras med counties. Inte alls ett orimligt antal counties för Texas alltså. Det är alltså helt och hållet upp till varje delstat att bestämma hur delstatens administration skall se ut på det lokala planet. Därför varierar också delstatens counties i storlek och antal kraftigt från stat till stat. Generellt kan sägas att stater i den amerikanska södern och mellanvästern har fler counties än delstater i nordöst och väster. Den främsta orsaken till detta är att delstaterna i nordöst är små och inte kan härbärgera så många counties och att delstaterna i väster vid tiden då counties skapades var ytterst glesbefolkade och så är fallet i till exempel Wyoming än idag. Det är USA:s mest glesbefolkade delstat, mer glesbefolkad än Alaska och till väldigt stora delar består delstaten av ödemark.

De delstater som har 100 eller fler counties är följande:

 • Texas 254

 • Georgia 159

 • Kentucky 120

 • Missouri 114

 • Kansas 105

 • Illinois 102

 • North Carolina 100

Skillnaderna I befolkning I olika counties är enorm, det måste man ha i åtanke när man jagar counties. Du kommer att bli fullständigt översköljd med stationer från till exempel Los Angeles county. Detta county har ensamt 9,83 miljoner invånare! Det är 17 gånger fler än vad hela delstaten Wyoming har! Att förstå dessa enorma skillnader är en av nycklarna till framgångsrik county-jakt. Alla counties har samma värde i jakten på de 3078. Det andra mest befolkade countyt i USA är Cook County i Illinois som har 5,173 miljoner invånare, det är mer än vad de sex minsta delstaterna i USA har tillsammans!

Vilket är då USA:s minsta county undrar du säkert? Jo, i countyt med det passande namnet Loving County, i Texas, med endast 64 invånare har man nog tid att ge varandra lite ”tender love and care” som det heter. Mentone är enda samhället i countyt. Omedelbar följdfråga: finns det någon licensierad amatör i countyt? Nej, KE5UAD var den enda men licensen har gått ut.

Men varifrån kommer sherifferna och vad är en U.S Marshal?

Ordet sheriff kan härledas från det brittiska ordet för grevskap ”shire” Detta ord kan i sin tur härledas från fornengelskans "scirgerefa" där "scir", i modern engelska skrivs just "shire" och betyder grevskap och "gerefa" betyder chef, lokal representant för kungen (engelska reeve). Sheriffen är alltså countyts chef. I USA är sheriffen polischef i många counties och väljs ofta i direkta val. Sheriffen är i de flesta fall samtidigt också motsvarigheten till en svensk kronofogde i så måtto att han verkställer utmätningar, avhysningar och handräckningar, samt är dessutom i vissa fall uppsyningsman för tingshuset och föreståndare för det kommunala häktet.

Sammanblanda inte sheriffen med United States Marshals Service. United States Marshals Service (USMS) (ungefär federala sheriffer) är en amerikansk federal polismyndighet i USA:s justitiedepartement som fungerar som en länk mellan de verkställande och dömande grenarna av USA:s federala statsmakt. U.S. Marshals är den äldsta federala poliskåren i USA, med anor från 1789.

United States Marshals Service har till stor del rollen att verkställa de federala amerikanska domstolarnas beslut och processer. Myndighetens huvudsakliga uppgifter motsvarar i stort sett de delstatliga sheriffmyndigheternas arbetsområden. I uppdraget för United States Marshal Service ingår:

 • verkställande av arresteringsorder och andra beslut av federala domstolar

 • ansvar för säkerheten vid federala domstolar samt personskydd för federala domare och magistrater

 • transport av fångar mellan fängelser och utlänningar som utvisas

 • ombesörjande av det federala vittnesskyddsprogrammet

 • medverkar till förverkande av dömdas tillgångar

 • deltar i stävjande av upplopp och terroristaktioner med dess insatsstyrka Special Operations Group

United States Marshals Service har av alla federala polismyndigheter det bredaste uppdraget gällande arrestering av brottsmisstänkta och rymlingar och USMS understödjer regelbundet delstatliga och lokala polismyndigheter runt om i USA.

Att tänka på då du jagar counties

Nu uppstår en hel del insikter och frågor som kan vara bra att få besvarade och att ha i huvudet då du jagar counties. Om du som jag nöjer dig med ”mixed mode all bands” i första hand så vill du primärt hålla reda på vilka counties du kört och styra bort från de riktigt stora då du med stor sannolikhet kört dem redan. Det county jag kört mest av alla är Maricopa County i Arizona. Det består huvudsakligen av villaförorter till storstaden Phoenix med kanske USA:s mest aktiva amatörer, hela 374 QSO så långt med countyt i olika tester och countyjakt har det blivit för min del. Detta county vill jag ju helst undvika att köra fler gånger då jag har det konfirmerat på de flesta band och moder.

Det finns några strategier som är viktiga för att få koll på vilka counties man kört. Det viktigaste är att man har ett loggprogram som kan visa tidigare kontakter med en station i realtid och dessutom visa i vilket US county som amerikanska stationer har sitt QTH. Det klarar dagens idag utan jämförelse mest kompetenta loggprogram skulle jag vilja påstå, Log4OM. Programmet är dessutom helt gratis. Manualen är på drygt 200 A4-sidor och full förståelse kräver att du går igenom dessa sidor på engelska, så avancerat är programmet och så många möjligheter har programmet.

Log4OM har i mer än tio år utvecklats av en italiensk amatör och en grupp britter i RSGB, SSA:s motsvarighet i Storbritannien. RSGB stödjer utvecklingen officiellt och G4POP är programmets beskyddare inom RSGB, han vräker ut videos som förklarar det folk har problem med i programmet, driver ett supportforum etc. etc. samt erbjuder onlinehjälp med remote inloggning till de som har problem. Supporten är enastående faktiskt men så är också tröskeln hög för de flesta att komma igång med programmet. Jag rekommenderar det å det varmaste, all möda betalar sig när man väl kommit igång. Du får minutiös koll på din diplomjakt och på dina QSO.

Programmet har en helt unik DX-clusterfunktion som värderar och betygsätter alla DX-spots och jämför dem med loggningar i de stora online-QSO-databaserna som HRDLOG, QRZ.COM med flera i realtid samt letar efter signalerna i officiella bulletiner med mera med mera, bara en sådan sak. Du får ett kvalitetsvärde på spoten i realtid. Dessutom kan du köra vågutbredningsprognos i realtid till det DX du jagar etc. etc. Rotorstyrning, CAT och ”you name it” är standard förstås. Stöd för hundratals diplom med viss bias åt franska och italienska finns men alla stora internationella diplom finns det stöd för. Det går att lägga in nya diplom, även riktigt avancerade sådana, allting är konsekvent och följer samma mall när man väl lärt sig.

Visst, som i alla program finns några saker det råder delade meningar om men eftersom RSGB står bakom och man är enormt lyhörd gentemot användarna så är programmet efter mer än tio års utveckling fantastiskt bra. Nackdelen är att man tryckt in precis allt i det så det är oerhört komplext men väldigt logiskt när man kommit på hur programmakarna tänker och hur olika funktioner uppför sig, det är konsekvent rakt igenom.

Nya versioner kommer med ett halvårs- till ett års mellanrum ungefär, alla mycket väl avlusade och genomarbetade. Det ligger en SQL-databas i botten och har du miljoner QSO i loggen kan du köra en full SQL-server, annars erbjuds en lightversion som med lätthet klarar hundratusentals QSO i loggfilen. Log4OM visar i realtid en enorm mängd data, du får totalöverblick över varje QSO i minsta detalj. Du ser direkt i vilket county stationen har sitt QTH och med tiden lär du dig de största i USA och kan välja bort Maricopa, Los Angeles, Cook etc. direkt. Om du ställer in programmet rätt får du dessutom en förteckning i realtid över de counties i varje delstat som du saknar men detta är ännu i sin linda och kan förbättras. Jag skulle kunna säga massor mer om programmet men det får bli föremål för en separat artikel om tid finnes, jag stannar där. Programmets hemsida där det går att ladda ner tillsammans med manualen: https://www.log4om.com/

 Bild1

Bild 1: Log4OM visar information om signalen K4VBM från en rad källor på Internet som sammanställs i fliken som är vald. Jag ser att Robert bor i Gwinnett County Georgia och accepterar QRZ.COM och LoTW konfirmeringar vilka båda är OK för countydiplomen som QRZ.COM ger ut.

Kör du främst FT8 så är tilläggsprogrammet till JTDX och WSJT-X: JTAlert helt oumbärligt. https://hamapps.com/ se till att ladda ner allt du behöver inklusive databasen. Till JTAlert finns nämligen en databas med i stort sett alla amatörer världen runt som är aktiva på FT4 och FT8 samt deras QTH inklusive amerikanska delstater. Det är en kanadensisk amatör som utvecklar programmet och han har angett att även data om US county skall läggas till i databasen men det saknas ännu så länge. Vad jag gör är att tillämpa följande strategi:

När jag kört ett QSO och fått ”RR73” eller ”73” så dyker ett fönster upp med QSO-data om man konfigurerat programmet rätt, se manualerna för JTAlert, JTDX, WSJT-X och Log4OM samt flera videos på Youtube om hur man konfigurerar alla dessa för att de skall arbeta ihop. Då visas också i JTAlert-fönstret rektanglar med data om de stationer som hörs och den station man kör. Innan man klickar OK i popupfönstret högerklickar man i fönstret i JTAlert på den station man kört och väljer i menyn (som också måste konfigureras rätt, se manualen för JTAlert) att lägga till signalen i listan över blockerade signaler. Min tanke bakom detta är att jag har ett QSO med det county som motstationen befinner sig i. Får jag det konfirmerat är det OK, om inte så vill jag inte köra samma station igen så alldeles oavsett vill jag inte köra stationen igen. Det går att ha tiotusentals i blockeringslistan vilket jag har så den gör stor nytta när jag lyssnar igenom banden efter nya counties på FT4 och FT8. Är jag tveksam kan jag dubbelklicka i JTAlert på en station som jag potentiellt vill köra men klicka av sändaren i WSJT-X och vänta på QSO-data i Log4OM fönstret, då kan jag se om det är ett county jag inte kört innan utan att behöva köra ett QSO i onödan så att säga.

Dessa strategier har visat sig mycket framgångsrika för att hitta okörda counties bland alla signaler.

Jag visar hela förloppet i bilderna nedan:

Bild2
 

Bild 2: Signalfönstret i JTAlert. Här visas alla signaler som ropar CQ. Jag har ställt in filtreringen så att endast de signaler som anropar mig och de som ropar CQ visas, det går att konfigurera som man vill och möjlighet till flera fönster samtidigt med olika funktion finns också. Här vill jag köra NJ1F, jag ser att han har QTH i delstaten New York och att jag läser honom med -02 dB, alltså är det värt att ropa honom men har jag kört countyt innan?

 

Bild3

Bild 3: En titt under Infofliken i Log4OM ger svar, jag ser direkt att NJ1F har sitt QTH i Saratoga County mycket riktigt i delstaten New York som JTAlert sa och Saratoga County har jag inte kört innan så jag dubbelklickar på NJ1F i JTAlert som kommunicerar med både WSJT-X och Log4OM och alla data om QSO:t och NJ1F hämtas, sändaren startas och NJ1F blir röd när sändaren startas för att indikera pågående QSO. Det går att välja mellan olika onlinekartor i Log4OM som visar QTH:t på en karta med lokator, beamriktning och avstånd till dig. Greyline visas på den vänstra kartan. En mängd information finns under de olika flikarna men jag lämnar det därhän. Fliken Awards kan konfigureras för att visa diplomstatus i realtid.

 

 Bild4

Bild 4: NJ1F blir röd i signalfönstret i JTAlert då QSO pågår. För att starta ett QSO dubbelklickar man bara på rektangeln med stationen man vill köra och rektangeln med NJ1F i detta fall blir röd. Färger går att konfigurera så de kan variera beroende på hur man vill ha det.

När QSO:t är klart dyker följande fönster upp på skärmen förutsatt att allting är rätt konfigurerat i WSJT-X, JTAlert och Log4OM.

 Bild5

Bild 5: Detta fönster dyker upp på skärmen efter avslutat QSO, här ses tid, frekvens, mode, signalrapporter, körd ruta och en del andra data beroende på konfiguration. Observera att dessa data överförs till Log4OM medan Log4OM själv hämtar county, namn, adress, QSL-uppgifter med mera från flera källor på internet och lagrar informationen i loggen. Samtidigt som detta fönster dyker upp på skärmen skiftar jag fokus till JTAlerts signalfönster, högerklickar på den röda rektangeln med NJ1F som syns i bild 4 ovan och väljer i menyn som kommer upp att lägga till signalen i listan över blockerade signaler (visas ej i bilden pga. tekniska svårigheter, video krävs). Nu visas aldrig mer NJ1F för något band på de moder som WSJT-X stödjer, får jag QSL via LoTW eller QRZ.COM så är det bra, då är countyt konfirmerat, om inte får jag köra en annan station i samma county.

Jag visar inte detaljer om Log4OM, JTAlert, WSJT-X och hur allt konfigureras, det för på tok för långt men är allt rätt konfigurerat kan man använda programmen på beskrivet sätt, till mycket stor hjälp för jakten på counties och diplom i största allmänhet.

Praktiska erfarenheter när det gäller att köra counties

Jag har när detta skrivs passerat 1100 konfirmerade counties så jag är inte ens halvvägs och det börjar på allvar bli svårt att hitta nya counties. Låt oss först titta på fördelningen mellan olika delstater.

 Bild6

Bild 6: De olika nålarna representerar mina QSO med amerikanska counties. Det framgår mycket tydligt att QSO:na är kraftigt koncentrerade till USA:s befolkningscentra. Hela östkusten är tättbefolkad med många miljonstäder och storstadsområden, likaså områdena kring de stora sjöarna är tättbefolkade, liksom Florida med alla pensionerade amatörer. Här finns massor av aktiva amatörer i de flesta av delstaternas counties vilket gör dem förhållandevis lätta att köra. Observera att Hawaii endast har fyra counties, aktiviteten från några få ” big guns” är stor från Hawaii och att köra KH6 från ”continental 48” som det heter är förstås avsevärt lättare än från Sverige men de med stora antenner på Hawaii bör kunna köras vid gynnsamma condx.

 

Låt oss nu zooma in på de områden som är glesare beströdda med nålar för körda QSO.

 Bild7

Bild 7: Här syns tydligt att glesbefolkade delstater som Wyoming, Nevada, New Mexico, Utah, Oregon, North Dakota, South Dakota etc. är betydligt mer svårkörda och att många counties med mest ödemark nästan aldrig är QRV. De olika färgerna på nålarna representerar olika frekvensband så en god regel är att vara QRV på så många band som möjligt. Många amatörer i glesbefolkade stater har sina favoritband de är QRV på.

 

 

Bild8
 

Bild 8: LoTW redovisar alla QSO med alla 3078 counties uppställda per delstat med alla counties i alfabetisk ordning, status som ”W” för ”Worked” och ”V” för ”Validated” framgår. Som synes är det största countyt i USA Los Angeles County i Kalifornien (delstatens förkortning är CA i USA för California) kört på alla band utom 160 m och verifierat på alla band utom 15 m, Som sagt, befolkningstäta counties är lättkörda, relativt sett även för svenskar. Det går att visa enbart icke-körda counties och en mängd andra sorteringar också.

Vilka band och moder är bäst för jakten på counties?

Bild9
 

Bild 9: Denna bild är endast ett litet utsnitt ur den flera sidor långa statistik som Log4OM kan presentera, möjligheterna till uppföljning av countyjakten är i det närmaste oändliga och detta gäller för hundratals diplom, bland annat därför är Log4OM så överlägset andra loggprogram. Dock skall sägas att diplomfunktionen inte är färdigutvecklad ännu så det finns brister och handpåläggning krävs i en del fall. Ett problem är olika benämningar i olika källor på counties i USA så viss handpåläggning som är tidsödande krävs för att få statistiken korrekt. Jag har inte haft tid till detta utan bilden visar bara på möjligheterna men den ger också en ungefärlig bild över QSOna:s fördelning mellan olika band. Föga förvånande toppar 20 m pga. de enorma avstånden i USA, följt av 40 m som är bäst på medellånga avstånd, 80 m för att köra näraliggande delstaters counties och 10 m när det är öppet vilket det varit långa perioder på 28.180 MHz. FT4 erbjuder finfina möjligheter till många nya counties dubbelt så snabbt som med FT8. Internt USA är 6 m ett viktigt band då aktiviteten på 6 m är hög men knappast för svenskar. Notera också att inget band är direkt dåligt, aktivera så många band du kan i jakten på counties!

De stora ekonomiska klyftorna i USA påverkar möjligheterna att köra vissa counties

Det är också viktigt att vara medveten om de stora ekonomiska klyftorna i USA för att förstå svårigheterna i countyjakten. Det finns några punkter man bör vara medveten om.

 • Det finns ett stort antal reservat för ursprungsbefolkningen i USA, i synnerhet i de glesast befolkade delstaterna. Problem med arbetslöshet, drogmissbruk, spelmissbruk då casinos är en stor inkomstkälla i dessa counties, kriminalitet samt social misär är tyvärr utbredda i dessa områden. Därför kan du förvänta dig låg eller ingen aktivitet på amatörradiobanden i dessa counties.

 • Vissa delstater är hårdare drabbade än andra då de har tung basindustri, som staterna i det så kallade rostbältet, med hög arbetslöshet, fattigdom och social misär. Områdena kring städerna Detroit och Flint i Michigan anses vara bland de farligaste och mest utsatta i USA då de utgör bilindustrins och stålindustrins hjärtland. Detroits smeknamn är Motown, förkortning för Motor Town. Delstaterna Pennsylvania, Indiana och Ohio är också hårt drabbade. USA:s östkust tillhör också rostbältet men har haft bättre förutsättningar med mer varierat näringsliv, fler högutbildade etc. som gjort att counties längs kusten i regel klarat sig betydligt bättre vilket jag också märkt när det gäller körda counties.

 

Delstaterna med högst andel fattig befolkning i USA är:

  • Mississippi 19.6%

  • Louisiana 18.6%

  • New Mexico 18.6%

  • West Virginia 17.1%

  • Kentucky 16.6%

  • Arkansas 16.1%

  • Alabama 16%

  • Oklahoma 15.3%

Detta stämmer skrämmande väl med de QSO jag kört, ovan nämnda delstater saknas i hög grad bland körda counties. Det finns enstaka counties i dessa stater där 29% - 48% av befolkningen sitter i fängelse, skrämmande siffror. USA har 4,2% av världens befolkning men runt 20% av antalet fängslade i världen.

 

Delstaterna med minst andel fattig befolkning i USA är:

 • New Hampshire 7.42%

 • Maryland 9.02%

 • Utah 9.13%

 • Hawaii 9.26%

 • Minnesota 9.33%

 • New Jersey 9.67%

 • Colorado 9.78%

 • Connecticut 9.78%

 • Massachusetts 9.85%

 • Virginia 10%

Även denna lista stämmer skrämmande väl med mina QSO förutom för New Hampshire som är en av de minsta delstaterna med få amatörer, alla övriga av de mest välmående delstaterna är överrepresenterade bland antalet QSO.

Med detta vill jag ha sagt att precis som i USA i stort så speglas samhället även i amatörradion, vissa counties är extremt svåra att kontakta av ovan nämnda anledningar.

Nätfrekvenser

Enda sättet att få QSO med många counties är att delta i olika nät där mobila stationer aktiverar rara counties. I bilens hemland tycker man inte att det är konstigt att köra väldigt långa sträckor med bil som till och med skulle få norrlänningar att rygga tillbaka.

Bränslepriserna varierar en hel del i USA med de lägsta priserna i de oljeproducerande delstaterna som Texas och Louisiana och de högsta priserna i de västra delstaterna, främst Kalifornien, pga. hård miljölagstiftning men de ligger mellan 2,8 och 5 USD per amerikansk gallon för det som motsvarar vår 95-oktaniga bensin. 1 US gallon är 3,785411784 liter så omräknat till kronor blir bensinpriset för 95-oktanig bensin i USA när detta skrivs mellan 29,20 SEK och 52,14 SEK per gallon vilket motsvarar mellan 7,71 SEK per liter och 13,77 SEK per liter, alltså avsevärt billigare än i Sverige.

Många nät är på 80 m och 40 m men det finns nät även på DX-frekvens på 20 m och 15 m som svenskar vid goda condx kan delta i. Information om CW-nät finns här: http://www.wd3p.net/ch/netproc/netproc.htm#purpose

En del praktisk information finns här: http://marac.org/info.htm

En länksamling som rör county hunting finns här: https://www.dxzone.com/catalog/DX_Resources/County_Hunting/

Summering

Avslutningsvis så summerar Michael Baden, USA:s mest kända rättsläkare, samt en amerikansk politiker två av problemen med 3078 counties.

”New York har 62 counties och 62 olika sätt att utreda ett dödsfall”

”För att kunna administrera de tiotusentals olika regelverk som gäller i USA:s counties och alla varianter av dem så krävs teknologi, det är rena raketforskningen”

/Gert AA7G / SM5LWC