1 KRA Arsmote 2022 r

Årsmötet inleddes med en tyst minut för våra under året bortgångna kamrater. Därefter följde de sedvanliga mötesförhandlingarna.

 

 

 

4 KRA Arsmote 2022 r

 

6 KRA Arsmote 2022 r

 

7 KRA Arsmote 2022 r