VD1M firade att det var 120 år sedan den första transatlantiska förbindelsen på radio 2021.
VD1M

2021 var tyvärr väldigt likt 2020 när vi blickar tillbaka, Covid-19 och dess varianter lade sordin på DX-jakten även detta år. Många DX-peditioner fick ställas in eller skjutas upp till ett senare tillfälle.

Sällsynta DXCC-entiteter i Afrika och Oceanien drabbades särskilt hårt av de inställda expeditionerna. Några få expeditioner lyckades komma i luften från Afrika men ofta med stora svårigheter. En ljuspunkt är att vi nu påbörjat solcykel 25 och att FT8 gör att trots dåliga konditioner i allmänhet så är trafiken på banden hög på detta transmissionssätt.


Ungefär 268 DXCC-entiteter har rapporterats varit aktiva under 2021, vilket är 20–25 färre än normalt. Ingen av topp-10 entiteterna på Club Logs lista aktiverades. Den enda entiteten som aktiverades på topp-20 på listan var Mount Athos med munken Iakovos SV2RSG/A till glädje för undertecknad som nu kört alla DXCC-entiteter i Europa efter många års väntan på just Mount Athos som hamnade i loggen på både CW och FT8.


Glädjande nog var rara entiteter som S01WS, 4U1UN, 5T5PA och TZ4AM väldigt aktiva under året. Flitigt QSOande gjorde att jag nu saknar Västsahara S0 endast på 6m av alla band mellan 160m och 6m.


4U1UN, FN-högkvarteret i New York, har varit väldigt aktiva på banden och jag saknar dem nu bara på 160m. Pile-uperna mot Europa var massiva under året. Anledningen till aktivitetsökningen är att endast två personer är behöriga att gå in i radiorummet av säkerhetsskäl, hela FN-skrapan är en veritabel fästning. Det har man nu löst genom att inreda ett konferensrum på bottenvåningen som radiorum och fjärrstyra allt därifrån. Det har inneburit att gästoperatörer kunnat vara väldigt aktiva på sin fritid bland annat, till glädje för alla som saknar denna entitet.


5T5PA i Mauretanien är som signalen antyder en nederländare, Johannes PA5X, som också ordnat till så att han kan köra stationen hemifrån Nederländerna med fjärrstyrning och därför varit extremt aktiv. Undertecknad har nu kört honom på alla band och moder 160m-6m. Johannes tackade speciellt då vi hade sista QSOt på 6m. Då jag är en av få som fått honom på alla band och moder kom han ihåg mig. QSL har också anlänt så nu kan 5T ignoreras på DX-clustret.


TZ4AM var också väldigt aktiv från Mali men CONDX uteblev på 160m samt 10m och 6m för min del, körd på övriga band.
Minnessignaler för alla möjliga jubileum flödade under året, inte minst från våra grannar i öst, SARL i Finland firade jubileum med diplom. Dessutom var ungdomar under det globala initiativet YOTA för att få fler unga i hobbyn aktiva under december månad med ett antal stationer runt om i världen med suffixet YOTA.
De flesta av oss lite yngre DXare som inte är 75+ och fått ön i loggen för många år sedan såg nog fram mot expeditionen till norska Bouvetön, 3Y0. Ön är världens mest avlägsna ö alla kategorier. Från Bouvetön är det längst till fast landmassa. Under året visade det sig att det finns två rivaliserande grupper som planerar en expedition dit. Den norskledda expeditionen 3Y0J samt den i olika fora kontroversiella expeditionen 3Y0I med ett gäng som kallar sig Rebel Group. Många hårda ord har skrivits under året i olika fora tyvärr, trist att man inte kan hålla en god stämning. Två expeditioner är ju bara bra för oss som aldrig kört entiteten. Norrmännen har deklarerat att november i år är det nya måldatumet. Rebel Group har när detta skrivs inte deklarerat något nytt datum. Vädret på dessa breddgrader tillåter bara expeditioner under sommarhalvåret som är vår vinter på norra halvklotet. Även på sommaren kan dock vädret vara horribelt med kraftiga stormar framför allt så att ta sig dit är ett verkligt äventyr förenat med stora kostnader så skänk en slant till dem om du lyckas köra dem under 2022, det kostar många miljoner att ta sig dit faktiskt.


En annan efterlängtad expedition i Europa är CY0 Sable Island och CY9 St Paul Island som fick skjutas upp under 2021 men nu är planerad för i år. Det är samma personer som brukar flyga till en av entiteterna varje år med helikopter. De växlar mellan de båda entiteterna och brukar ta en och samma entitet vartannat år men det är inte alltid de hörs bra i Europa pga. det geografiska läget och CONDX. Mitt problem är att de ligger för nära mitt QTH i USA men jag saknar CY9, som senast var aktiv innan pandemin, endast på 6m. CY0 har inte varit aktiv på längre tid och jag har bara fått dem på 20 m hittills.


D

Expeditionen W8S till den privatägda ön KH8S Swains Island fick skjutas upp och är nu beräknad till 2023. Ön var aktiv för många år sedan då många svenskar körde den men har inte varit aktiv sedan dess.


De flesta DX-möten under året fick ställas in eller hållas via Zoom, Jitsi eller liknande. Den gamla platsen för Hamvention, den kända HARA Arena i Dayton, står och förfaller och trista bilder från en skrothög visades under året. Flera i klubben har ju varit där för flera år sedan men den arenan är nu ett minne blott.


Vågutbredning under 2021

Vågutbredningen under 2021 var riktigt dålig till en början men bättrade sig ju längre året led. Det var 20 dagar under året då inga solfläckar rapporterades, vilket är långt mindre än 2020 trots allt.
Solflödet ökade från runt 75 i början av året till ett maximum på 144 i mitten av december. Detta är goda nyheter då ett högt solflöde har stor betydelse för vågutbredningen på 15, 12 och 10 m och de banden öppnade upp rejält i mitten på december med många fina DX.
En hel del teorier lades fram under året om möjliga kopplingar mellan planeter och solfläckscykeln bland annat men vi får helt enkelt vänta och se, vi vet inte tillräckligt för att exakt kunna förutsäga solfläckarnas antal. Ett står säkert i alla fall, de ökar i antal och cykel 25 är påbörjad.

Club Log

Club Log har nu blivit webbsajten nr 1 för att hålla koll på om man är i loggarna för DX-peditioner och deras topp-10 ”Most wanted DXCC List” är alltid uppdaterad. När detta skrivs är topp-10 Nordkorea, Bouvetön, Crozetön, Scarboroughrevet, San Felix öarna, Pratasön, Kureön, Johnstonön, Peter 1 ö, Kerguelen. Av dessa har undertecknad endast kört Kerguelen som SM7LWC, det tog 12 år att få QSL!

Tjänsten OQSL på Club Log sajten är också oerhört populär. Den medger att du kan beställa QSL utan att göra det på traditionellt sätt med dollarsedlar, ditt QSL och svarskuvert. Du betalar bekvämt med PayPal över Internet och bara för motstationens QSL. Det är billigare men det finns fortfarande dollarsamlare, en arabisk station krävde hutlösa 10 USD för ett QSL, inte rimligt trots dyrt porto. Många ligger nu runt 4–5 USD i portokostnad för direkt-QSL via Club Logs OQSL-tjänst, som vi för 7S60BQ. Det höga portot i många länder kräver tyvärr detta.


Digitala transmissionssätt

FT8 fortsatte att dominera totalt under året. En del trafik finns på FT4 men den är alldeles för liten då FT4 är obetydligt sämre på avkodning än FT8 om CONDX är goda, cykeltiden är bara hälften av FT8: s vilket innebär dubbelt så många QSO per tidsenhet i teorin men betydligt fler än för FT8 även i praktiken.
RTTY körs nu över huvud taget inte utanför de specifika RTTY-testerna och transmissionssätt som Olivia, PSK31, PSK63 och övriga som var populära innan FT8 kom hörs nästan inte alls på banden, endast ett fåtal gånger under året hörde jag PSK31 signaler.
En ihållande trend är att många sänder runt 2500 Hz eller högre på FT8-frekvenserna då de ofta är fullbelagda med trafik. Diskussioner om ändrade bandplaner pågår och möjligen är fler frekvenser för FT8 att vänta. FT4-frekvenserna var fulla endast vid ett par tillfällen under året.


2021 band för band

160 m: Den enda gången CW hördes på bandet var under den årliga Stew Perry testen. Annars körs enbart FT8 på DX-frekvens på 160 m, 1,840 MHz. Tänk på att undvika frekvenser på CW som är delbara med 5 på 160m då amerikanska rundradiostationers övertoner ofta ligger på dessa frekvenser. Bandet led hårt av inställda DX-peditioner, endast 14 nya DXCC för min del på bandet trots tillgång till en fullstor 4SQ och Beverageantenner för lyssning.


80m: Låg aktivitet utanför testerna men FT8-aktiviteten ökade påtagligt. Även detta band drabbades hårt av de inställda DX-peditionerna.


40 m: Detta band var arbetshästen som tidigare år. SSB-aktiviteten är god vid tester. FT8 på 7,074 MHz är populärast. Tänk på att nordamerikanska stationer inte får sända LSB lägre än 7,128 MHz (7,125 MHz men eftersom det är LSB så hamnar sidbandet lägre än 7,125 MHz om man sänder lägre än 7,128 MHz). Tänk också på att stationer i Region 2 inte får sända SSB högre än 7,200 MHz. Se alltså till att du håller dig inom dessa gränser om du ropar CQ mot dessa regioner, alternativt att du annonserar din lyssningsfrekvens inom tillåtna frekvenser för sändning i respektive region om du kör split så att motstationerna kan svara på en tillåten frekvens. Detta är särskilt viktigt att komma ihåg under tester.


30m: Detta band är ett favoritband för lågeffektstationer i USA, många är QRV på 10,136 MHz FT8 med låga effekter. Bandet öppnar i regel någon timme före soluppgång och efter solnedgång. Vintertid kan bandet vara öppet dygnet runt.


20m: 20m har alltid varit och är fortfarande DX-bandet nummer ett. Även om den mesta aktiviteten har flyttat till 14,074 MHz FT8 är aktiviteten på bandet fortfarande hög generellt.


17m: Bandet led av dåliga CONDX under 2021 men börjar nu komma igång, aktiviteten runt 18,100 MHz FT8 är hög.


15m och högre band: I slutet av 2021 kom några fina öppningar mellan Nordamerika och Europa. Bandet börjar öppna upp på allvar nu liksom 12m och 10 m men håll koll på vågutbredningen och de mer sällsynta öppningarna. När de högre banden väl öppnar kan de bjuda på riktigt fina DX. Några fina öppningar i december gav många nya DXCC på de högre banden.


Tänk på att sporadiskt-E säsongen börjar till våren och den kan erbjuda öppningar på 12m och 10m på lite kortare avstånd men QSO med Nordamerikas östkust från Europa är fullt möjliga med sporadiskt-E. 6m bör också erbjuda fina DX till våren i takt med den ökade solfläcksaktiviteten och sporadiskt-E säsongen.


Illegala operationer

Tyvärr förekom det en hel del pirater och illegala operationer under året. SV2RSG/A var ofta pirater i farten, alla EZ-stationer är pirater, all sändning från EZ är förbjuden sedan många år tyvärr så det går inte att få EZ i loggen.

Sedan har vi D0 och D1 som är de facto prefix för den ryska utbrytarregionen Donetsk i Ukraina, liksom 1B som är prefix för den endast av Turkiet erkända turkcypriotiska delen av ön Cypern. Donetskregionen domineras av kolgruvor och rysktalande befolkning. Varken den i praktiken självstyrande regionen eller prefixet är godkänt av FN eller några stater utom Ryssland och inte heller av ITU, FN-organet som bestämmer över anropssignalernas tilldelning. Samma sak gäller för det turkcypriotiska prefixet 1B. Det är inte uttryckligen förbjudet i Sverige att kontakta dessa stationer men PTS har inte gått ut med några regler eller förhållningssätt. Ser man på det rent strikt så är dessa stationer pirater då de inte erkänns av ITU så i alla fall jag ignorerar dessa stationer. Det går att ställa in i WSJT-X att man skall ignorera dem så att man inte kör dem av misstag på FT8 och FT4. Viktigt i sammanhanget är också att nämna att ingen av dessa signaler gäller för DXCC eller några vanliga diplom.


DX Cluster vett

Tyvärr är disciplinen på DX-clustren lite si och så varför jag vill nämna några saker.
Många gånger anges fel anropssignal på clustren. Detta beror på QSB, otränade operatörer på CW och SSB, felavkodningar i FT8 (jo det händer vid svaga signalstyrkor) och felavkodningar av diverse skimmers som automatiskt rapporterar stationer. En lista över felavkodade signaler under 2021 finns här: http://dxmarathon.com/helpfulhints/2021/BadSpots2021.htm


Spotta inte rara DX på DX-clustren om du inte är 100% säker på att det inte är en pirat och att du inte uppfattat anropssignalen fel. Det tar bara minuter så blir det fullt pådrag världen runt när ett sällsynt DX uppenbarar sig på DX-frekvens. Rör inte upp folk i onödan alltså! Dessutom skall du inte skicka ut annonseringar och dx-spottar med tack för QSL och liknande via DX-clustret till rara DX, ingen bryr sig och du skapar bara irritation. Skicka heller inte ut en DX-spot på ett rart DX för ren test eller för att be om bandbyte etc. Det är dålig stil och skapar bara irritation helt i onödan.


Glöm inte att ange mode när du skickar en spot på DX-clustren. Bandplanerna i loggprogrammen fungerar i allmänhet dåligt och automatisk mappning till mode fungerar sådär så ange moden som du hört stationen på.


IOTA

Jag deltar inte själv i IOTA-jakten men KL7RRC var en av ytterst få expeditioner som inte ställdes in under året. Håll utkik efter aktivitet från den minimala brittiska klippan Rockall i Nordsjön som enbart har betydelse för fiskerättigheterna vad jag förstått. Den skall aktiveras i juni 2022 enligt plan.


QSL

De allra flesta skickar QSL för i huvudsak DXCC-diplomet men kraftigt stigande portokostnader samt pandemin som medfört att vissa länder till och med inte tar emot inkommande post eller kraftigt fördröjer den av smittoskäl gör det allt mer oattraktivt med pappers-QSL. LoTW är numera nummer ett för konfirmering av DXCC-entiteter. Observera att du måste ansöka om ”credits” till ARRL och betala 12 cent per QSO för att det skall tillgodoräknas. Detta gäller alla, oavsett medlemskap i ARRL eller ej. Det faktum att du får träff i LoTW innebär inte att du fått DXCCt tillgodoräknat för diplomet.

Tyvärr finns det fortfarande bristfälliga kunskaper och i en del fall ren ovilja att utnyttja det amerikanska LoTW för DXCC bland stationer. Särskilt saknas den slaviska och latinska språksfärens länder som Östeuropa och Sydamerika. Detta försvårar och fördyrar QSLandet.

Ett sätt att maximera träffarna i LoTW är att ladda ner den ofta, nästan dagligen, uppdaterade användarfilen som finns att ladda ner när du loggat in i LoTW. En del logprogram har automatiskt stöd för detta. Det är en CVS-fil (comma separated value) över användarna som dessutom är märkt med senaste uppladdningsdatum för respektive signal. Ett problem med filen är att alla som någonsin laddat upp sin logg sedan starten av LoTW 2003 finns med. En del loggprogram har en ”ignorera stationer som inte laddat upp sedan xxxx” funktion men inte alla. WSJT-X har detta, läs manualen. Med en CVS-editor som den gratis CVSED är detta lätt att fixa. Sortera filen efter datum och ta bort alla signaler som har datum äldre än tre månader. Sortera filen på signaler igen och spara den. Nu har du en fil som bara innehåller signaler som laddat upp de senaste tre månaderna till LoTW. Det skall vara strax under 50 000 signaler. Det har visat sig att det är i stor utsträckning dessa stationer som också fortsatt laddar upp regelbundet. Med denna förändring av filen och därmed larmerna om att motstationen har LoTW så har jag ökat träffsäkerheten för LoTW QSL till minst 80% De flesta loggprogram larmar på något sätt om motstationen är aktiv på LoTW och för DXCC-jägaren finns åtskilliga tusenlappar att spara genom att bara köra stationer som är aktiva på LoTW i praktiken i första hand. De raraste DXCCna får vi som alltid sända direkt-QSL via manager till men de massor av ”vanliga DXCC” på olika band som behövs för diplomen kan vi se till att köra LoTW-aktiva stationer för och på så sätt hålla nere både kostnader och besvär för QSLande.


Silent Keys

Vi förlorade tyvärr vår kände DX-peditionär och DXare SM7CAS under året, känd världen över. Nils-Görans bortgång nämndes i flera DX-bulletiner under året. Frid över ditt minne Nils-Göran.

En annan känd DXare som gick bort under året var OZ4FF på ”holmen”, Bornholm alltså. Karsten ropade ibland in över SK7RGM och var välkänd i våra trakter. Han var en flitig diplomjägare och hade kört ihop en stor mängd diplom. Dessutom var han en mycket duktig CW-operatör som ofta hördes på DX-frekvens. Frid över ditt minne Karsten.


Nytt i DXCC-listan 2021

Det har hållits en folkomröstning på ön Bougainville som röstat för självständighet från Papua Nya Guinea. Ön har redan ett omfattande självstyre och är känd för kravaller under många år samt dess stora gruvindustri. Ön är oerhört mineralrik och det uppskattas att det finns en miljard ton koppar kvar att bryta på ön samt 340 ton rent guld. Ön är hela 9300 kvadratkilometer stor och har 300 000 invånare. Självständigheten är satt till 2027 så det lär ta tid innan ett nytt DXCC-land dyker upp.

Brittiska myndigheter har under 2021 sett över licensieringen på Falklandsöarna och intilliggande öar som Sydgeorgien etc. De kommer att få nya prefix knutna till öarna och inte som nu administrerade från Falklandsöarna och dessutom kommer fler som haft licens i området att få behålla sina signaler enligt de nya bestämmelserna. Endast på Falklandsöarna finns bofast befolkning förutom en liten militär styrka på Sydgeorgien sedan Falklandskriget.


Inaktiva DXCC 2021

Hela 72 DXCC-entiteter antas ha varit inaktiva under 2021.Tyvärr ser det inte bättre ut för 2022 med den pågående pandemin. Minst 13 DXCC-entiteter har inte varit aktiva de senaste 10 åren. Det innebär att det tar mer än 10 år för en oerhört ihärdig DX-jägare att komma in på DXCC Honor Roll som i nuläget kräver minst 331 körda DXCC-entiteter av 340. Det får alltså fattas 9 entiteter men minst 13 har varit inaktiva sedan minst 2011 vilket gör det omöjligt att komma in på listan för yngre amatörer eller de som inte varit QRV i tiotals år.


Att se fram emot under 2022

Låt oss hoppas på att expeditionerna till Bouvetön blir verklighet. Rebel Group planerar en expedition tidigt under året men det är osäkert om den blir av. Den norskledda expeditionen är nu planerad till november i år. FT/W Crozet skall bli aktiv med moderat utrustning, vänta er inga supersignaler, från december 2022 till februari 2023.

GD DX 2022 de AA7G / SM5LWC Gert