Bild 1För den som är ny inom amatörradion kan det här med rutor, lokator och zoner vara förvirrande.

För att skingra mystiken kommer här lite information om vad som är vad och hur man hittar mer information. De är alla ett sätt att tala om för en annan person var du befinner dig men vad betyder de och vad behöver du veta om dem?

Du kanske har blivit tillfrågad på banden, inte minst i tester, om vilken lokatorruta du kör från eller vilken zon?

Positionsangivelser av olika slag förekommer ofta inom amatörradiohobbyn som ett sätt att räkna ut avståndet mellan två stationer eller för att samla på diplom. I en del tester får man extra poäng för att köra specifika zoner så det kan löna sig att ha vetskap om detta.

 

Maidenhead- eller QTH-lokatorrutor

Bild 1

Maidenhead lokatorrutor används mest på VHF och uppåt. Lokatorrutan JO täcker i stort sett hela SM5, hela SM6 och hela SM7. Denna ruta är i sin tur uppdelad i mindre rutor om en grad latitud och två grader longitud, gränsen mellan rutorna JO75 och JO76 passerar Ovesholms slott utanför Kristianstad.

Varje sådan ruta är i sin tur uppdelad i ett antal mindre rutor med bokstäver. Observera att dessa skrivs med gemena bokstäver, alltså till exempel JO76aa och inte JO76AA. Sedan kan man upprepa detta mönster för önskad noggrannhet vilket sker på VHF och uppåt när det gäller distansrekord, till exempel JO76aa99bb.

Observera att en vanlig konsument-GPS inte har den precision som krävs för denna noggrannhet. För att komma ner i decimeternoggrannhet i höjd och sidled eller bättre krävs professionella lantmäteri-GPS:er med korrektionstjänster som kräver abonnemang som kostar runt 50 KSEK om året. En professionell GPS-mottagare kostar i regel runt 100 KSEK, långt utanför privatpersoners budget i regel men man kan naturligtvis begära att få sin mast inmätt av de som sysslar med detta. Noggrannheten vid sådana mätningar ligger ofta på millimeternivå eller bättre i sidled om de bästa korrektionstjänsterna används.

Det som är unikt för Maidenheadlokatorn är att den ger en entydig kombination av bokstäver och siffror för varje punkt på jordytan med önskad noggrannhet. Det finns inte två platser som har samma lokatorruta. Så var inte fallet tidigare med rutan HQ73 som fanns i Kristianstad med omnejd men också på andra platser på jordklotet. Det omöjliggjorde det gamla lokatorsystemet för EME (Earth Moon Earth, månstuds) till exempel på högre frekvenser. Noggrannheten var dessutom sämre i gamla lokatorsystemet.

Du kan med en noggrannhet som räcker för de allra flesta ta reda på din lokatorruta här: https://k7fry.com/grid/ En annan bra tjänst är https://whatsmylocator.co.uk/ där du kan skriva in din hemort för att få träff och sedan zooma in på ditt hus.

Tänk dock på att de två sista bokstäverna skall vara gemena när du trycker din lokator på ditt QSL. Brukligt är att ta med sex tecken i Maidenheadlokatorn för tillräcklig noggrannhet, JO76aa till exempel.

Allt om Maidenheadlokatorsystemet kan du läsa här på engelska: https://en.wikipedia.org/wiki/Maidenhead_Locator_System med massor av länkar till vidare läsning.


Worked All Britain rutor

Bild 2

En alldeles speciell form av ruta är Worked All Britain rutan som togs fram av George Morris G3ABG (SK) för diplomet med samma namn. Målet var att uppmuntra till ökad radioaktivitet i Storbritannien och Nordirland. De rutnät som används för dessa diplom är – “the Ordnance Survey of Great Britain “National Grid Reference” (NGR); for Northern Ireland - the Ordnance Survey of Ireland “Irish Grid”; and for the Channel Islands - the “Universal Transverse Mercator Grid” (UTM)”. Dessa rutnät utgör grunden för de olika Worked All Britain diplomen.

The Ordnance Survey är världens äldsta lantmäterimyndighet grundad 1791. Denna anrika institution utger formidabla kartor över hela Storbritannien som varje turist bör skaffa sig. De finns att beställa på Internet https://www.ordnancesurvey.co.uk/shop/ innan avresan och rekommenderas å det allra varmaste, de är helt oundgängliga för bilisten, camparen, vandraren, bergsbestigaren, fågelskådaren etc. De finns i olika upplösningar för bilbruk, cyklister, vandrare etc.

Dessa kartor är så till den grad detaljerade att till exempel telefonkiosker finns utsatta på dem. Likaså finns tips på omvägar för bilisten vid vägarbeten och trafikstockningar etc. Det för alldeles för långt att gå in på diplomen här men all information finns här: http://wab.intermip.net/Definitions.php Diplomen har en stor skara internationella jägare förutom britterna själva och är populära. Tjänsten https://whatsmylocator.co.uk/ visar även WAB-rutan för brittiska postkoder om du anger dem i sökrutan.


ITU-zoner och CQ-zoner

Bild 3

I tester på kortvåg är det vanligt att deltagarna utbyter zoner med varandra. Detta kan vara förbryllande då de zoner som utbytes är beroende av vilken tävling man deltar i. Internationella Teleunionen som är ett FN-organ har delat upp världen i hela 90 zoner varav 75 för rundradiobruk och det är dessa 75 som kan tillgodoräknas för diplomen.

Dock ligger JD1 och CE0 utanför dessa zoner och kan användas som jokrar för att ersätta två andra zoner. För dessa diplom krävs att man är medlem i sin nationella IARU-organisation, i Sverige SSA.

SSA:s diplomprogram är under omarbetning och för närvarande finns inte någon information om diplom på SSA:s sidor. ITU-diplomen finns däremot beskrivna på en pdf utgiven av RSGB http://www.rsgbshop.org/acatalog/PDF/Worked_ITU_Zones_Award_Information.pdf Diplomet och dess olika klasser finns på bild här: http://www.ka5wss.com/posts/itu-zone-award/ och en karta över alla ITU-zoner finns här https://www.mapability.com/ei8ic/maps/ituzone.php

Dessa zoner används i en del tester, Sverige ligger i ITU zon 18.

Bild 4

Amerikanska amatörradiotidsskriften CQ Magazine har en annan uppdelning i fyrtio olika zoner för sina diplom. CQ-zoner används i de olika CQ World Wide testerna som går på höstarna.

Västeuropa ligger i CQ zon 14, däribland Sverige. Finland, de Baltiska länderna och Polen ligger däremot i CQ-zon 15.

En karta över CQ-zonerna finns här: http://www.mapability.com/ei8ic/maps/cqzone.php Reglerna för CQ Magazines olika zondiplom finns här:

https://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_waz_awards/index_cq_waz_award.html


Det är lämpligt att trycka upp sin lokatorruta, CQ-zon och ITU-zon på QSL-kortet. Observera att det heter Locator, CQ zone, ITU zone på engelska utan några bindestreck och med litet z.

73 de Gert, AA7G / SM5LWC