Utbildning

Klubben bedriver utbildning med syfte att få fler radiointresserade att ta sitt certifikat vilket är ett bevis på att denne har genomgått utbildning i bl.a radiolära, el-säkerhet mm. och ger denne rättigheten att efter avlagt och godkänt prov, använda radiosändare på de frekvenser som är upplåtna för amatörradiobruk.

Klubben har en utbildningsansvarig som leder denna verksamhet. Ta gärna kontakt och hör  efter om det är någon kurs planerad!

OBS! Om du planerar att gå utbildning till radioamatör, är det av stor vikt att beställa utbildningspaketet från SSA i mycket god tid, det är lång leveranstid!

cw

Årets första klubbaktivitet blir telegrafikursen som startar på nytt måndagen den 11 januari 2016 kl 1900 i klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.
Kursdeltagarna hälsas varmt välkomna!

Leif SM7NCI