Utbildning

Klubben bedriver utbildning med syfte att få fler radiointresserade att ta sitt certifikat vilket är ett bevis på att denne har genomgått utbildning i bl.a radiolära, el-säkerhet mm. och ger denne rättigheten att efter avlagt och godkänt prov, använda radiosändare på de frekvenser som är upplåtna för amatörradiobruk.

Klubben har en utbildningsansvarig som leder denna verksamhet. Ta gärna kontakt och hör  efter om det är någon kurs planerad!

OBS! Om du planerar att gå utbildning till radioamatör, är det av stor vikt att beställa utbildningspaketet från SSA i mycket god tid, det är lång leveranstid!

Klubben har genom Willi SA7TOW startat upp en kurs för blivande radioamatörer. Introduktionen lockade fyra intresserade som lyssnade när Willi pratade om grunderna i radioteknik.

 

nya ham r

 – Är du också intresserad eller känner du någon som är intresserad av vår fantastiska hobby? – Skicka in en intresseanmälan så återkommer vi till dig med mer införmation.