Utbildning

Klubben bedriver utbildning med syfte att få fler radiointresserade att ta sitt certifikat vilket är ett bevis på att denne har genomgått utbildning i bl.a radiolära, el-säkerhet mm. och ger denne rättigheten att efter avlagt och godkänt prov, använda radiosändare på de frekvenser som är upplåtna för amatörradiobruk.

Klubben har en utbildningsansvarig som leder denna verksamhet. Ta gärna kontakt och hör  efter om det är någon kurs planerad!

OBS! Om du planerar att gå utbildning till radioamatör, är det av stor vikt att beställa utbildningspaketet från SSA i mycket god tid, det är lång leveranstid!

Telegrafikursen som startade i klubbens regi med Leif SM7NCI som instruktör, fortlöper enligt plan.

Leif har levererat ett reportage om hur det går. CW kurs bild1

 

 

 

 

På radioklubben i Kristianstad kör vi CW-kurs och fem elever kör hårt med de långa och korta. Flitets lampa lyser.

CW kurs bild1

Vi använder både datorer och kassettband och vår utrustning är under uppbyggnad.CW kurs bild2


Den gamla kursen från Ljudbandsinstruktioner AB i Sibbhult använder vi och är också ett krav av eleverna eftersom den går i lugnare tempo än andra moderniteter. Allt går inte att modernisera och snabba på för att vi har kommit in på 2000 talet. Det är kul att höra att det dyker upp folk som vill lära sig telegrafi och hoppas att det förblir så. Arméns gamla instruktioner kör vi med och det har hjälpt tusentals signalister så då duger detta för framtiden också.

 

CW kurs bild3

Lärare för tillfället är Leif SM7NCI.