Utbildning

Klubben bedriver utbildning med syfte att få fler radiointresserade att ta sitt certifikat vilket är ett bevis på att denne har genomgått utbildning i bl.a radiolära, el-säkerhet mm. och ger denne rättigheten att efter avlagt och godkänt prov, använda radiosändare på de frekvenser som är upplåtna för amatörradiobruk.

Klubben har en utbildningsansvarig som leder denna verksamhet. Ta gärna kontakt och hör  efter om det är någon kurs planerad!

OBS! Om du planerar att gå utbildning till radioamatör, är det av stor vikt att beställa utbildningspaketet från SSA i mycket god tid, det är lång leveranstid!

DMRlogo cNu är fortsättningskursen i DMR våren 2020 fulltecknad!

Vi kommer denna gång att sätta fokus på kodpluggen. Syftet med kursen är att skapa förståelse för kodpluggens uppbyggnad och innehåll. Målet med kursen är att deltagarna ska kunna bygga och underhålla en "personlig" kodplugg som ett alternativ till den kodplugg som (oftast) levereras med terminalen vid köpet.

Förkunskap: Föreningens grundkurs i DMR eller motsvarande.

Tidpunkt för kursstart meddelas längre fram

Kursprogram, preliminärt

 

Vi börjar med en repetition av grunderna i DMR:

  • DMR-Id Ger behörighet till nätverket
  • Talgrupper – Organiserar trafiken
  • Kanaler – Ingår iterminalens konfiguration
  • Zoner – Ingår i terminalens konfiguration
  • Kodplugg – Här sparas konfigurationen

Med ovanstående punkter uppfräschade, kastar vi oss över till nästa avdelning:

  • CPS – Programmet vi behöver för att skapa, installera och underhålla kodpluggen
  • Kodpluggen och dess komponenter
  • Att bygga en kodplugg från början
  • Installera kodpluggen
  • Vi avrundar med att deltagarna berättar och kanske delar med sig av sina erfarenheter av DMR. Plats för frågor och diskussion.

Övrigt

Vi kommer att referera till AnyTone AD-878/UV handterminal under kursen då många använder sig av denna, men principen för kodpluggens struktur gäller generellt.

Information

Kursledare: Håkan SM7FLD

Kursstart: Ej fastställd

Antal tillfällen: Vi känner oss för och håller på tills vi är nöjda. Varje sammankomst tar 1,5-2h.

Plats: Klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad