Utbildning

Klubben bedriver utbildning med syfte att få fler radiointresserade att ta sitt certifikat vilket är ett bevis på att denne har genomgått utbildning i bl.a radiolära, el-säkerhet mm. och ger denne rättigheten att efter avlagt och godkänt prov, använda radiosändare på de frekvenser som är upplåtna för amatörradiobruk.

Klubben har en utbildningsansvarig som leder denna verksamhet. Ta gärna kontakt och hör  efter om det är någon kurs planerad!

OBS! Om du planerar att gå utbildning till radioamatör, är det av stor vikt att beställa utbildningspaketet från SSA i mycket god tid, det är lång leveranstid!

 

DMRlogo

Nu ligger vi i startgroparna för den efterlängtade kursen i DMR, Digital Mobile Radio!

Kursstart är planerad till någon gång i Augusti, exakt datum meddelas så snart vi fått in tillräckligt antal anmälningar. Observera att du kan ange önskad veckodag för kursen, tänkt dag är måndagar, men vi lyssnar på önskemålen! Kursen kommer att hållas i klubblokalen med adress Fäladsgatan 6B Kristianstad. Det är bra, men inte nödvändigt att du har ett DMR-id och gärna en DMR-radio då vi kommer att göra några praktiska övningar under kursens gång.

 

Anmäl dig till kursen här

md380

md380

Välkommen!