Samhällsnytta

 

Under den stundtals glättiga yta som vår hobby präglas av, döljer det sig en annan sida, nämligen vår strävan att vara samhället till nytta vid krissituationer. Vi har därför ett sedan länge etablerat samarbete med Räddningstjänsten och Civilförsvaret. Många av medlemmarna är engagerade i Civilförsvaret och har även skrivit ett avtal avseende medverkan i FRG, Frivillig Resurs Grupp. FRG utgör en hörnpelare inom Civilförsvaret och har också en koppling till Räddningstjänsten. FRG kan komma att inkallas vid tillfällen när samhällets skyddsresurser är otillräckliga. Ett primärt syfte är att upprätta sk. Trygghetspunkter dit drabbade personer kan vända sig för att få hjälp med de basala behoven vid t.ex övervämmningar, långvariga avbrott i el-försörjningen, avbrott i vattenförsörjningen etc. Här kommer våra gedigna kunskaper inom radiokommunikation tillsammans med den obligatoriska FRG-utbildningen samhället till nytta!

 

logo kFRG

 

 

 civil logotype

 

 

   

Vi strävar efter att bli fler FRG:are, välkommen med Din intresseanmälan!

 

 

civil logotype  i Tivoliparken den 21/5 2016

Kristianstads Civilförsvarsförening i samarbete med Kristianstads Radioamatörer

  • Tiden vi skall visa vår hobby i Tivoliparken är mellan 10 00 - 15 00
  • Intresserade skall möta upp på klubben senast 09 00
  • Anmäl ditt intresse på klubbmötet på onsdag eller ring Gunnar 0705366414