Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

OrdforandeklubbaI samband med årsmötet den 24/2 2016 hölls en auktion på radioprylar, resultatet av denna blev 5.140 kronor, vilka oavkortat gick till Cancerfonden. Klubben har nu fått ett tackbrev:

cancerfonden bq