Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

 

Tyska rikets mest avancerade radiomottagare för ubåtsflottan under andra världskriget.

Apparater och detaljbeskrivning kommer att visas.
 
Leif SM7NCI berättar och visar på sitt sedvanligt engagerande sätt, välkomna!
 
När: Onsdagen den 20 april 2016 klockan 19.00
Var: Klubblokalen

 

 
 P1040796_r.jpg
  P1040795_r.jpg
 
P1040797_r.jpg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------