Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Leif Persson SM7NCI höll en uppskattad föreläsning på klubben.

Han berättade om hur elektronik och mekanikintresset från ungdomen så småningom mynnade ut i ett genuint intresse för amatörradio och telegrafi. Roliga och nostalgiska tillbakablickar med hög igenkänningsfaktor bjöds det på. Bland annat litteraturen som visades hade vi flesta kommit i kontakt med förr. Amatörradio böckerna användes som kurslitteratur för certifikat kurserna förr på klubben.
Det nämndes också om kassettband med morse utbildning som gavs ut av Ljudbandsinstruktioner AB från Sibbhult. Det företaget gav även ut teknisk litteratur inom antenn och radio teknik. Flertalet anekdoter från FRO och arméns radioförband bjöds det på.
240306 KRA medlemsmote am7nci240306 KRA medlemsmsmote books
 
Vi tackar Leif för att han med kort varsel kunde ge oss en trevlig föreläsning.
Styrelsen