Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Ett välbesökt årsmöte samlade 22 medlemmar. På årsmötet valdes 2 nya styrelseledamöter in. Dennis Olsson SA7CNO och Jacob Ekström SA7SOL. Efter årsmötet blev det en stor auktion av radio och elektronikprylar som skänkts till klubben. Auktionen inbringade hela 5140:-, vilket oavkortat kommer att skänkas till Cancerfonden.

Styrelsen tackar alla som välvilligt bidrog till detta fantastiska resultat.

bq arsmote 16 01m

 

bq arsmote 16 04 m

 

 

 

bq arsmote 16 05 mbq arsmote 16 06 m

bq arsmote 16 02 m

bq arsmote 16 03 m