Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Leif berättade om Lorenz radiopejl för flygplan, National radio från 30 talet, TRIO preselector och converter samt mängder med intressant om äldre radio utrustning.

 
Leif hade också en genomgång om elsäkerhet, eller rättare sagt brist på, i gammal radio utrustning samt hur man kan förebygga så man inte utsätter sig eller andra för fara med det. Bla nämndes att installera säkring där det inte fanns i nätdelen. Samt koppla in bleeder resistorer vid kondensatorer och att använda isolationstransformatorer på nätsidan.
 
Att jorda chassit, med jordad stickkontakt och kabel, nämndes också vilket var sällan förekommande förr. 
 
 240110 Leif nci