Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Medlemsmötet kom denna gång att handla om repeater information + SvxLink demo

Vi blev ett tjugotal åhörare som fick lyssna till ett kåseri / föredrag om repeaterutvecklingen i vår region.

Håkan SM7FLD, som ansvarar för föreningens repeatrar, började med en nostalgisk resa från mitten av 70-talet till fram till dagens läge.

Olofströmsrepeatern på 2M-bandet SK7RGM 1974/75 blev en av de första repeaterarna i denna del av Sydsverige. Byggd av Västra Blekinge radio klubb SK7JC.Initiativtagare var Alf W9CDB / SM7FNS (SK) som bidrog till repeaterns tillkomst. Alf var en "hemvändare" efter att ha tillbringar många år i USA bl.a. som egenföretagare i verktygsbranschen.

SK7BQ's  första repeater SK7RRZ  kom igång 1984/85 och då på 70 cm. Den hade några olika placeringar genom åren bl.a. Önnestad, Fjälkinge och Skepparslöv. 

Våra nuvarande repeatrar finns på 2-meter RV59 samt på 70-cm analog/digital (DMR). De är lokaliserade till Skepparslöv som ligger strax väster om tätorten Kristianstad.

Håkan gick igenom den senaste tekniken SvxLink, som numera är inbyggt i vår repeater SK7BQ-R. Genom anslutning till internet möjliggörs samman/uppkoppling med repeatrar i andra delar av landet. Detta hade inte varit genomförbart utan vår medlem Peter SA7BGG's medverkan påpekar Håkan.

svx tackningskarta

 

På bilden ser vi hur utbyggnaden av SvxLink har tagit fart. Det går alldeles utmärkt att från Skåne prata med vännerna uppe i Kiruna med en ljudkvalitet som enl. många användare vida överstiger den som vi hör i de digitala nätverken som D-star och DMR.

En stor fördel med SvxLink är att vi som användare inte behöver köpa nya radioapparater, det fungerar bra med våra analoga radioapparater.

En viktig sak är att vår repeater fungerar även efter kompletteringen med SvxLink på samma sätt som den har gjort före ombyggnaden, för den som så önskar, med skillnaden att det numera hörs trafik från hela landet! – Det går utmärkt att besvara ett anrop som kommer från andra disktrikt, det är bara att trycka på PTT:n och prata!

Systemet bygger på användning av talgrupper (TG):

  • TG 240 är nationell och passas av samtliga SvxLink-anslutna repetrar. När den används går trafiken ut på samtliga anslutna repeatrar i Sverige!
  • TG 2407 passas av det sjunde distriktet.
  • TG 24075 avser Skåne län.
  • TG 240777 är vår lokala talgrupp som vår repeater automatiskt aktiverar när repeatern används.

 

Håkan demonstrerade genom att koppla upp några QSO, det gick alldeles utmärkt. Det blev ett QSO med SM0 och även några SM7:or

Utbildning i användandet av SvxLink är utlovad framöver om intresse finnes...

För de som redan nu vill fördjupa sig i ämnet finns det en utmärkt portal där det finns mycket information att hämta: https://svxportal.sm2ampr.net

Vi vill även påminna om "hur det var förr", ett annat kåseri som går i humorns tecken, även det skrivit av Håkan SM7FLD: "The SK7RRZ Story"

 

73 de Ewe SM7BHM