Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

SK7BQ avslutade året med sedvanlig jultallrik i klubblokalen, vi var 15 medlemmar som avnjöt detta fina julbord, tack Gunnar SM7SKT som fixat detta.

Ordförande Ewe SM7BHM vill passa på att tacka alla för det gångna året.bq julbord 15 1

Vi ses den 13-januari på årets första klubbmeeting. 

Ha en fin jul/nyårshelg, och kör radio.

Ewe SM7BHM
Ordf.

 

 bq julbord 15 1

bq julbord 15 2

bq julbord 15 3

bq julbord 15 4