Så var det dags för ännu ett medlemsmöte, även denna gång via Jitsi Meet.

Vi blev totalt 14 deltagare som diskuterade om den kommande Bockebodaträffen, field day's, möjligheten att köra "remote", kanske bygga in klubbens IC 706:a i en s.k. "Go Box" för att göra den vädersäkrad och bättre lämpad för transport och användning i fält. Bengt SM7FFI kom med förslag på lämplig förpackning för detta ändamål. Vi pratade även om NVIS-konceptet och hur vi kan lära oss mer om det. Det blev ett givande möte med många inspel!

220126 jitsi r