Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Så var det dags för ännu ett medlemsmöte, även denna gång via Jitsi Meet.

Vi blev totalt 14 deltagare som diskuterade om den kommande Bockebodaträffen, field day's, möjligheten att köra "remote", kanske bygga in klubbens IC 706:a i en s.k. "Go Box" för att göra den vädersäkrad och bättre lämpad för transport och användning i fält. Bengt SM7FFI kom med förslag på lämplig förpackning för detta ändamål. Vi pratade även om NVIS-konceptet och hur vi kan lära oss mer om det. Det blev ett givande möte med många inspel!

220126 jitsi r