Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Vi blev 14 medlemmar som träffades på mötet som hölls via Jitsi. Tekniken fungerade bra och det pratades om allt mellan antenn och jord för att citera ett känt företags reklamslogan.

220112 jitsi r

Vi kommer även i fortsättningen att hålla våra möten via Jitsi så länge som situationen med covid ser ut som den gör.